12_325

(11.280)               (11.912)
Franciscus II DE NIJS   Berendr.  Joa.Cath.I WITHAEGHS
ged.Zvl.4-4-1746(297)   24-10-   ged.Berendr.5-12-1756
ovl.Zvl. 31-7-1815(S 5 nr.4)     1775 ovl.Zvl. 21-7-1827
aangifte door zoons Adrianus           (Wijk 9 nr.4)
33 jr (8.928) en Cor 31 jr        aangifte door C.H.J.De (13.246) beiden boer.  Jongh, heelme ester       huw.get.:Adr.De Nijs=vader br.gom(13.191) en P.J.v.d. 
    Dav.Withaegs=broer bruid)
    Cor.Jos.Withaegs= idem       Bogaert (8.245) beiden
              schoonzoons.
boer en schepen            
___________________________________________________________

    Isabella           Adrianus De Nijs
    ged.Zvl.17-12-1776(351)      (vaders vader)
    ovl.Zvl. 4-5-1785(651)    Isabella Van Mol
                   (moeders moeder)
    
    Barbara            David Withaeghs
    ged.Zvl.3-7-1778(354)       (moeders broer)
    ovl.Zvl.16-8-1778(647)    Barbara Blommen
                   (vaders moeder)

    Anna Catharina III = 14.121
    ged.Zvl. 6-11-1780(365)    Cor.Joseph.Withaehs
    ovl.na 1820 (get.13.242    (moeders broer = 11.543)
              Anna Catharina Dielen

    Adrianus IV    = 8.828  
    ged.Zvl. 8-5-1782(372)    Gerardus Van Mol (broer
    ovl. na 1833(get.13.191)   moed' moeder = 10.714)
              Barbara Blommen (a.b.)

                   ZIE VERVOLGBLAD


12.325 - VERVOLGBLAD

In de jaren 1780/1782 woonde het gezin in de Nieuwe Polder.

    Petrus Johannes        Petr.Joh.Dekers(11.264)
    ged.Zvl.4-5-1784(380)       Judoca Van Mol (zus
    ovl. na 1837 (get.14.433)      moeders moeder            =11.916)
    

    Joannes Cornelis  = 13.246  Adrianus Van den
    ged.Zvl.19-9-1785(387)      Elsacker (12.719)
    ovl.Zvl. 8-7-1846       Joanna Jacoba Wouters;
                   won.Berendrecht
    
    Isabella      = 13.191
    ged.Zvl.20-1-1787(394)    Adrianus De Nijs (a.b.)
    ovl.Zvl.14-11-1860      Isabella Van Mol (a.b.)

    Johannes Franciscus        Joh.Franciscus Deckers
    ged.Zvl.30-12-1788(405)      (12.666)
    ovl.Zvl. 24-1-1789(654)    Maria Anna Van Meir
              (moeders nicht=12.562)

    Gerardus      
    ged.Zvl. 10-1-1791(417)    Gerardus De Nijs (12.23)
    ovl. na 1799         Joanna van Mol (zus
                   moeders moeder ?)

              ZIE VERVOLGBLAD 2


12.325  VERVOLGBLAD 2
    
(*   Johanna      = 8.245 & 13.187& 14.433
    ged.Zvl.10-10-1792(426)    Adrianus De Neef
    ovl.Zvl. 5-3-1856         (11.916 als boven)
              Catharina Dec    kers   
                   (11.108

    Johannes Franciscus        Cornelis Van Mol (broer
    ged.Zvl. 27-1-1794(435)     moeders moeder   = 
                   10.713)
    ovl. na 1799         Ma.Elis.Van de Bogaert
               (11.543 als boven)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.23 als 3 mannen, 3 vrouwen en 7 kinderen + 2 wagens, 2 karren, 
4 paarden, 5 koeien, 1 rund (= melkkoe) en 1 kalf.

In de Volkstelling 1796 staat het gezin onder no.270 als ouders met
Jo.Catharina en 6 jonge kinderen. Inwonenden waren :
  Marcus Guns,36 jr, aangekomen 1795;
  Anna Cornelia Segers, 28 jr, meid, aangekomen 1795.

In de Volkstelling 1799 staat het gezin onder no.150 als ouders met
 4 kinderen boven, en 4 kinderen onder 12 jaar.
Bovendien had men inkwartiering van 4 mannen en 4 paarden.
Hun adres was toen 's-Gravenland no.2. 

    Voor deze tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/130.      *****


(* - 1990 : Dit is een voorouder van
P.de Meyer, Javastr.22, Nijmegen
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2