12_174

(11.339)
Johannes Baptist II    getr.   Maria Catharina
    DOMINICUS     te       MORTELMANS
ged.Berendrecht 15-8-1785 Beren-   geb.Berendrecht ca.1790 ?
ovl. na 1846             drecht ovl. na 1823
(Staat in de Zandvlietse
Recruteringslijst 1831 als
arbeider,1m61)_
_______________________________________________________

    Anna Isabella   = 13.751
    geb.Berendrecht 1813
    ovl.Berendrecht 25-2-1873

    Anna Cornelia   = 15.390
    ged.Berendrecht 11-5-1815
    ovl.Zvl. 7-12-1891

    Anna Catharina   = 13.35
    geb.Berendrecht ? ca. 1817 ?
    ovl. na 1850

    Johannes Franciscus
    geb.Berendrecht 1817
    ovl. na 1839
    (Staat in de Zandvlietse
    Recruteringslijst 1839 als dienstplichtig.)

    Anna Maria          Petr.Johannes Huybrechts
    ged.Zvl. 16-7-1819        (12.772)
    ovl.Zvl. 10-8-1821      Anna Cornelia Dominicus
                     (vaders zus = 8.847)

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.2-6-1998)


12_174 - VERVOLGBLAD


    Johannes Baptist IV = 14.841 Joh.Bapt.Stoffels(12.771)
    ged.Zvl. 18-1-1823      Joanna Maria Van Meer
    ovl.na 1873            (12.628 ?)


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1846 in dit gezin inwonend Johannes Sebrechts (12.273) tegen een vergoeding van frs. 50 per jaar.
    

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1