12_771

(12.639)                 (12.86)
Johannes Baptist III         Maria Anna II
    STOFFELS      ca.1793 ?      VAN DER MOER
geb.Berendrecht 1766         geb.Putte ca. 1768 (n.t.v.)
ovl.Stabroek 20-3-1823        ovl.Zvl. 14-4-1799

arbeider; in 1798 pachtte hij land in Noordland, Zandvliet
(zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c." pag.7
(SA Antwerpen - Historische Nota's nr.189)
___________________________________________________________

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat onder no.74 het
echtpaar zonder kinderen, wel hadden ze 1 koe en 1 kalf.

    Maria Catharina
    geb. ca. 1794
    ovl.Zvl. 13-1-1799

    Judoca            Cornelis Van de Moer
    ged.Zvl. 19-8-1795(445)      (moeders vader)
    ovl.Zvl. 2-2-1812       Elisabeth Willemse
      ongehuwd           (12.711 ?)

In de Volkstelling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.533 vermeld met 2 kinderen onder 12 jaar. Volgens deze telling is de man in 1784 en de vrouw in 1793 in Zandvliet aangekomen; ze zullen dus wel in laatstgenoemd jaar getrouwd zijn.

    Maria Catharina II      Dionisius Van de Moer
    geb. Zandvliet 28-12-1798  Catharina Stoffels
    ged.Hoogerheide   idem
    aangifte Burg.Stand 31-12-1798
    ovl. 
              ZIE VERVOLGBLAD12.771 - VERVOLGBLAD

In de Volkstelling van mei 1799  (*) wordt de man onder no.715 vermeld als weduwnaar met 2 kinderen en woonde hij samen met "Stoffels
soeur" van 25 jaar.Dat was dus kennelijk zijn in 1774 geboren zus
Joanna Catharina, die dus voor haar broer en de kinderen zorgde. 
(zie 12.639)
Ze woonden toen Hooge Schorren no. 2.

====================================================

(12.639)                 (11.339)
Johannes Baptist      getr.   Anna Gertrudis
    STOFFELS      te       DOMINICUS
    2e huw.      Beren-   geb.Berendrecht ca.1779 ?
ovl.Stabroek 20-3-1823   drecht   ovl.Zvl. 20-1-1812
___________________________________________________________

    Johannes Baptist I = 15.368  Johannes Baptist Aerts
    ged.Zvl. 12-10-1800        (12.114)
    ovl. na 1828         Joanna Catharina Adriaense
                     (13.246 ?)

    Barbara            Cornelis Stoffels
    ged.Zvl. 23-2-1802        (vaders vader)
    ovl.             Barbara Broekhoven
                     (moeders moeder)

    Johannes Franciscus III    Franciscus Dominicus 
    ged.Zvl. 15-9-1804        (moeders broer)
    boer             Judoca Catharina Claessens
    ovl. na 1850(get.12.962)      (13.721)


      (*)( zie SA An twerpen - Reeks HN nos. 128/130.

                   ZIE VERVOLGBLAD 212.771 -  VERVOLGBLAD 2

    Adrianus           Adrianus Dominicus
    ged.Zvl. 24-7-1806        (moeders broer)
    ovl.             Joanna Catharina Tillens


    Johannes Josephus = 12.962  Joh.Baptist Dominicus
    ged.Zvl. 24-1-1808        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 20-3-1878      Joanna Catharina Stoffels
                     (vaders zus = 13.78)

    Leonardus     = 17.230  Leonardus Stoffels
    ged.Zvl. 24-12-1809        Anna Cornelia Claessens
    ovl.Stabroek 8-11-1881

    Anna Cornelia         Joh.Baptist Claessen
    ged.Zvl. 13-9-1811      Anna Cornelia Carpentier 
    ovl.              *****


In de Stabroekse Recruteringslijst van ? ? wordt een 
Ignatius STOFFELS vermeld, die in Zandvliet gedoopt zou zijn op 
25-12-1807.
Hij past niet in dit gezin en staat evenmin in het Zandvlietse doopboek.              *****


(orig.19-2-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2