12_273           

              ( 13.331)
              Judoca SEBRECHTS
              ged.Zvl. 26-9-1798
              ovl.Zvl. 19-1-1843
                       ongehuwd
              ___________________________________________________________

    Franciscus (illeg.)      = 16.665
    ged.Zvl.25-9-1825       Joseph Sebrechts
    ovl. na 1876(get.14.805)      (12.405)
    (Staat in de Recruteringslijst        . Ma.Elisabeth 
    1847 als arbeider, 1m57)     Adriaense

    (De moeder is uit Ossendrecht
    in Zandvliet aangekomen en was
    zwanger van :
    Petrus Johannes (illeg.) = 14.516
    ged.Zvl.10-9-1830       Petrus Johannes Kwik
    ovl .na 1857          (13.318)
              Catharina Carpentier
    
Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was
Franciscus in 1846 inwonend in het gezin van ene Anton.Janssens   (onbekend) modo J.van Est tegen frs. 70 per jaaar;
zijn broer Petrus Johannes was in dat jaar inwonend bij
    Joh.Bapt.Dominicus in Berendrecht/Ossendrecht
    (12.174) tegen frs. 50 per jaar


      *****           
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1