13_35

(12.908)
Jacobus III VAN DER STEE getr.   (Jo)Anna Cath. DOMINICUS
geb.Berendr. 4-6-1814   te     geb.Berendrecht 1811
ovl.Zvl. 3-6-1868     Beren-   ovl. 1850/1866
boer            drecht
___________________________________________________________
    Cornelis           Cornelis Van der Stee
    ged.Zvl. 16-5-1849      Joanna Maria Dominicus
    ovl.Zvl. 6-6-1849

    Joannes Baptist        geb.aangifte Burg.Stand :
    ged.Zvl. 16-6-1850      Henricus Jacob.Snacken
    ovl.                29 jr,.secretaris
                   ZachariasTist, 55 jr.
                     veldwachter
                   

Joh.Bapt.Dominicus (moeders vader) Ma.Anna.Josephine Struyts (12.590) het gezin woonde in 1850 op adres C no.158 ===================================================== Joanna ROELANTS 1e huw.met Joh.Franciscus HENDRIKX in 1853 ZIE 14.536 ===================================================== (12.908) (13.224) Jacobus III VAN DER STEE Zandvl. Joanna ROELANTS 2e huw. 1-10- 2e huw. ovl.Zvl. 3-6-1868 1866 ovl. na 1868 Franciscus De Nijs (12.325 ?) Jacobus Hendrikx (vader 1e man bruid 14.526) ___________________________________________________________ (orig.16-9-1996) ***** . ?? 23 oktober 2005 Blad 1