14_455

(13.219)                 (13.242)
Josephus I AERTSEN     Zandvl.  Maria Catharina I BRIL
ged.Berendrecht 7-10-1815 7-6-    ged.Zvl. 27-7-1814
ovl.Zvl. 12-10-1867    1841    ovl.Zvl. 20-3-1892
(Staat in de Recruteringslijst
1840; vrijstelling wegens
remplacant)
      Joh.Baptist Bril (vader bruid)
      Jacobus Aertsen (vader bruidegom)
      Leo Van den Maegdenbergh, 45 jr, hoefssmid
      Petrus Fr.Snacken, 68 jr, secretaris
boer
___________________________________________________________

    Johannes Baptist       Joh.Baptist Bril
    ged.Zvl. 26-3-1842        (moeders vader)
    ovl.Zvl.10-10-1850      Ma.Catharina Eysackers
                     (vaders moeder)

    Joanna Catharina       Joh.Jacobus Aertsen
    ged.Zvl. 10-11-1843        (vaders vader a.b.)
    ovl.Zvl. 31-5-1903      Adriana Van Broekhoven
      rentenierster         (moeders moeder)

    Anna Catharina IV = 14.794
                   Jacobus Bril
    ged.Zvl. 17-3-1845        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 12-10-1876        Anna Catharina Aertsen

    Petrus Constantinus        Petrus Johannes Bril
    ged.Zvl. 4-2-1847         (moeders broer)
    ovl.na 1890(get.15.535)    Joanna Maria Aertsen


                   ZIE VERVOLGBLAD
14.455 - VERVOLGBLAD

    Joannes Ludovicus       Joh.Baptist Aertsen
    ged.Zvl. 6-7-1848         (vaders broer)
    ovl.Zvl. 18-9-1856      Jacoba Bril (moeders zus)

    
    Julia               Antonius Aertsen
    ged.Zvl. 13-2-1851        (vaders broer = 15.31)
    ovl.St.Truiden 15-2-1902   Jo.Cath.Matheeuwsen(13.328)

    Sophia III     = 15.535
                   Jacobus Bril (moeders broer)
    ged.Zvl. 21-5-1853      Sophia Aertsen (vaders zus)
    ovl.Zvl. 24-8-1933


              *****


Op 4-4-1875 fundeert Maria Catharina Bril een bedrag tot het lezen van
HH.Missen voor haar overleden man, alsmede voor haar overleden ouders Joh.Bapt.Bril en Adriana Van Broekhoven.

Ook op 7-4-1878 fundeert zij een bedrag voor dezelfde misintenties.


              
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2