13_242

(13.358)                 (zus van 13.264)
Joh.Baptist III BRIL    getr.   AdrianaVAN BROEKHOVEN
geb.Lillo 15-1-1786    te     geb.Kapellen 16-10-1782
ovl.Zvl. 17-2-1855         Kapellen   ovl.Zvl. 20-10-1859
Staat in de Recruteringslijst
1840 als burgemeester, 1m81.Was burgemeester van Zandvliet van 1831 tot 1855. Was in 1850 dijkgraaf van Lillo c.a.  Voorts boer.
___________________________________________________________

    Maria Catharina I      = 14.455
    ged.Zvl. 27-7-1814      Johannes Sol
    ovl.Zvl. 19-3-1892      Ma.Elisabeth Michielse
                     (vaders moeder)

    Jacobus      = 9.685  
    ged.Zvl. 31-10-1815        Jacobus Bril (vaders
    ovl.Zvl. 15-2-1885        broer = 14.26)
                   Anna Catharina Van
    (Staat in de Recruteringslijst   Broekhoven
    1840, ongehuwd, vrijgesteld:
       "maladie guerissable" - ?)

    Joanna Catharina       Franciscus Bril (vaders
    ged.Zvl. 15-10-1817        halfbroer = 14.121)
    ovl.Zvl. 15-6-1821      Joanna Catharina 
                     Van Broekhoven

    Petrus Johannes        Petrus Johannes Mertens
    ged.Zvl. 27-2-1820        (14.213)
    ovl.Zvl. 26-10-1888        Anna Catharina De Nijs
      ongehuwd           (vrouw vaders broer
                     = 14.121 als boven)

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.18-4-1997

13.242 - VERVOLGBLAD

    Jacoba            Petrus Johannes De Nijs
    ged.Zvl. 23-9-1822        (12.325)
    ovl.zVL. 30-5-1899      Jacoba Bril
                     (vaders zus = 14.27)

    Petrus Josephus        Petrus Swagemakers
    ged.Zvl. 14-5-1825      Anna Catharina
    ovl.Zvl. 29-11-1825        Van Broekhoven              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1