15_31

(13.219)                 (12.614)
Antonius II ("Toon")         Joanna Maria II
     AERTSSEN     Zandvl.        VAN LINDEN
ged.Stabroek 25-12-1812  4-7-    ged.Zvl. 6-10-1811
ovl.Oorderen 25-4-1898   1837    ovl.Oorderen 23-2-1899
   Kerkstraat 24              Kerkstraat 24
(Staat in de Zandvlietse
Recruteringslijst 1836 met 1 jr vrij-
stelling wegens broederdienst;
in 1838 algeheel vrij.)
      Jacobus Aertssen (vader bruidegom)
      Joh.Bapt.Van Linden (vader bruid)
      Jos Aertssen, 22 jr, boer (broer br.gom = 14.455)
      Greg.Ser.Aertsssen, 37 jr, (kennis = ex 14.319)
      Petr.Fr.Van Linden, 30 jr, boer
boer te Hontenisse
burgemeester van Oorderen (van 1857 tot zijn overlijden.)
(zie "Oorderen in Plaatjes en Praatjes" pag.117 - uitg.Polderheem)
___________________________________________________________

    Isabella II    = 15.318
                   Joh.Jacobus Aertssen
    ged.Zvl. 23-1-1838        (als boven)
    ovl.Wilmarsdonk 23-2-1873   Isabella Janssen
                     (moeders moeder)

    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Van Linden
    ged.Zvl. 13-4-1839        (moeders vader)
    ovl.Oorderen 16-3-1924    Ma.Catharina Eysackers  
      (ongeh.,rentenier)      (vaders moeder)                   ZIE VERVOLGBLAD15.31 - VERVOLGBLAD

    Joannes Josephus  = 16.376
    ged.Hontenisse 11-10-1840
    ovl.Zvl. 17-9-1921


    Gregorius [2] Seraphinus   = 16.377
    ged.Hontenisse 3-8-1842
    ovl.Wilmarsdonk 10-2-1900
    

    Jacobus Josephus  =14.319
    geb.Hontenisse 14-8-1849
    ovl.Oorderen 20-2-1924
         (rentenier)


              ******
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2