13_219

(13.30)          (12.397)
Jan Jacob         Maria Catharina 
   AERTSSEN       Stabroek       EYSACKERS
ged.Lillo 6-7-1791       29-9-  ged.Stabroek 25-2-1791
ovl.Zvl.15-1-1864(C nr.69)   1812      ovl.Zvl.11-2-1859
aangifte : Joh.Bapt. (38 jr, zoon) ; 
C.Lud.Carpentier, 37 jr, gem.ontvanger;
schoonzoon = 14.477)

(Staat in de Zandvlietse
Recruteringslijst 1831 als                  
boer, 1m71, gehuwd m.kinderen)
___________________________________________________________
    
    Antonius II    = 15.31   aangifte Burg.Stand  
    geb.Stabroek 25-12-1812    Stabroek :
    ovl.Oorderen 25-4-1898     Petr.Joh.Vergouts
               43 jr, klerk
              Adr.Cuypers,
               49 jr, arbeider
    Josephus      = 14.455
    geb.Berendr. 7-10-1815
    (Staat in de Zandvlietse Recruteringslijst
    van 1840 als ongehuwde met vrijstelling
    wegens remplacant)
    ovl.Zvl. 12-10-1867

    Anna Catharina I  = 13.885
    geb.Berendr.25-3-1818
    ovl. Ekeren 8-9-1879

    Joanna Maria II  = 14.477
    ged.Berendr.5-8-1820
    ovl.Zvl. 1-1-1884         
              ZIE VERVOLGBLAD13.219 - VERVOLGBLAD

    Elisabeth
    ged.Berendrecht 12-11-1822
    ovl.Zvl. 4-4-1887 ( ongehuwd)

    Maria Elisabeth
    geb.Berendrecht 25-9-1823
    ovl.Berendrecht 4-4-1887

    Joannes Baptist II = 11.1072  Joh.Bapt.Eysackers
    ged.Zvl.8-3-1825        Anna Cornelia Aertsens
    ovl.Zvl. 26-8-1888
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1847 als arbeider,
    1m65, ongehuwd) 

    Sophia I      = 14.888  Petrus Johannes Leys
    ged.Zvl.4-12-1827       Sophia Aertsen
    ovl.Zvl. 4-1-1914

    Franciscus Antonius        Antonius Aertsens
    ged.Zvl.20-10-1830         (broer dopeli ng)
    ovl.Zvl.23-10-1836       An.Catharina Aertsens

In 1847 verbouwde het gezin Meekrap en wel een oppervlakte van
    1 hectare 54 are 85 centiare
    op een perceel gelegen Polder Berendrecht B672/673
    en 54 are 25 centiare
    op een perceel D 241 gelegen in de Boerenhoek te Zandvliet.


Is de vader mogelijk de uitbater van de herberg "Het Sterken" ?
Deze wordt op 11-2-1841 verkocht als "2 huizen".

      *****


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2