15_535

(15.622)                 (14.455)
Petrus Alexander Josephus      Sophia III ("Phie")
    VAN DE BOSCH    Zandvl.      AERTSEN
ged.Oorderen 2-3-1862   4-2-    ged.Zvl. 21-6-1853
ovl.Zvl. 24-6-1931     1885    ovl.Zvl. 24-8-1933
    
      Johannes Baptist Van de Bosch (vader br.gom)
      Petrus Constant. Aertsen (broer bruid)
boer
_______________________________________________________

    Maria Catharina        Joh.Baptist Van de Bosch
    ged.zvl. 24-10-1887        (vaders vader,a.b.)
    ovl.Zvl. 22-10-1894        Maria Catharina Bril
                     (moeders moeder)

    Petrus Constantinus Josephus    Petrus Constantinus   ged.Zvl. 16-9-1890   Aertsen (moeders broer)
    ovl.Zvl. 29-7-1899      Isabella Jacobs

In 1895 was er 1 kind en waren er 2 dienstknechten/meiden in dit gezin.


              *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1