13_467

(13.333)               (12.112)
Gabriel STOFFELS      Zandvl.  Anna Isabella II
ged.Putte/Zvl.13-4-1799  18-8-    SENDERS
ovl.Zvl. 23-4-1845     1823    ged.Zvl.20-9-1799
    Wijk C nr.105)        ovl.Zvl. 4-7-1833
huw.get.B.St. FranciscusStoffels, 58 jr, arb.(vader br.gom)
       Frans Huybrechts, 54 jr, boer, (gebuur)
       Jacob Senders, 54 jr, wever (vader bruid)
       Cornelis De Ridder, 41 jr, (schrijver)
   id.kerk ;  Jacobus Senders (vader bruid)
       Franciscus Stoffels (vader br.gom)
(Staat in de Recruteringslijst 
1831 als arbeider, 1m77;
 jichtlijder) ___________________________________________________
    Anna Cornelia   = 11.528  Frans Stoffels (a.b.)
    ged.Zvl.14-4-1824       An. Cornelia De       Carp  on ovl.Zvl. 1-10-1899  (moeders moeder)

    Joanna Catharina       Jacob Senders (a.b.)
    ged.Zvl.31-12-1825      Veronica DeLaet(13.323)
    ovl.

    Maria Catharina        Theodorus Senders
    ged.Zvl.30-9-1827        (moeders broer)
    ovl.Zvl.1-5-1828       Ma.Catharina Stoffels
    (als Joanna Cath., 7 mnd)    (vaders zus = 12.217)

    Joanna Catharina       Petrus Johannes Jansens
    ged.Zvl.20-4-1829          (moeders broer)
    ovl.Zvl.17-3-1831- Wijk 9 nr.121 Regina Stoffels (vad'zus)
    aangifte : vader en Jac.Senders, 59 jr, grootvader (12.112).

              ZIE VERVOLGBLAD13.467 - VERVOLGBLAD

    Maria Theresia        Petrus Johannes Dillien
    ged.Zvl.26-11-1831      (man vaders zus=12.202)
    ovl.Zvl.4-4-1832.       Joanna Cath. Senders
               (moeders zus = 13.466)
===================================================

(13.333)               (12.742)
Gabriel STOFFELS      Zandvl.  Martina I HENDRIKS
   2e huw.        8-5-   ged.Zvl.13-7-1802
ovl Zvl. 23-4-1845     1835   9-1-'75 naar Rotterdam
(adres C-105)               (daar onvindbaar) 
              ovl. na 16-2-1881 (woont  dan Hengstdijk  (Z.Vl.)
                   (get.14.691) 
huw.get.B.St. : Petr.Fr.Snacken, 61 jr, gem.secr.(kennis br.gom)
        Petr.J.Anthonissen, 40 jr, bakkersgast (kennis br.gom)
        J.Fr.Hendrikx, 40 jr, boer (broer bruid)
        Joh.C.Notelteirs, 46 jr, boer (kennis bruid)
 id. kerk :    Johannes Franciscus Hendriks (broer bruid)
        Johannes Franciscus Stoffels (vader br.gom)
arbeider
___________________________________________________________
 
    Joanna Jacoba   = 11.479  Petrus Johannes Tielens
    ged.Zvl. 11-2-1836        (11.59)
    ovl.na 1868(get.14.596)    Jacoba Craenen(12.474)

    Maria Catharina III     = 17.39 Joh. Franciscus Hendriks
    ged.Zvl. 2-6-1837 (oud 14.596)  (moeders broer)
    ovl.Zvl. 15-2-1916
              Maria Catharina Stoffels
                   (vaders zus = 12.217)

              ZIE VERVOLGBLAD 213.467 - VERVOLGBLAD 2

    Joanna Maria    = 14.691  Jacobus Hendriks
    ged.Zvl. 11-8-1838        (moeders broer=8.256)
    ovl.na 1881          Joanna Maria Stoffels
                   (vaders zus=13.269)

    Anna Isabella   = 14.662  Petrus Johannes Hendrix
    ged.Zvl. 28-12-1839        (moeders broer=12.784)
    ovl.na 1878    )     Anna Cornelia Stoffels
                   (halfzus dopeling)


    Angelina Joanna  = 14.639  Jacob Van Gilse (8.240)
    ged.Zvl. 20-12-1841        Joanna Catharina 
    ovl. na 1862           De Bruyn

    Philomena     = 14.780  Joh.Franciscus Carpentier
    ged.Zvl. 12-9-1844        (man moeders zus ovl.na 1869  =8.859)
              Anna Cornelia Stoffels   (a.b.)

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was van 9-7-1844 tot haar overlijden op 15-7-1844 (dus voor slechts 1 week) in dit gezin opgenomen Jacoba Craenen, oud 84 jaar,(= Wed.P.Hendrikx = 9.325) tegen een vergoeding van frs. 30.

In 1845 woonde het gezin te Zandvliet Sectie 3 no.105
in 1857/1866 woonde de moeder (inmiddels weduwe met haar jongste dochter Philomena in de Zoutestraat (= Sectie C no.166) . Ook na haartrouwen in 1869 bleef Philomena daar wonen, zij het nu met haar man Petrus Scheerling.      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3