13_323

                   (12.261)
Henricus II STUER           Veronica DE LAET
geb.Melsele (O.Vl.)          ged.Zandvliet
    ca.1756              8- 10-1764(327)
ov.Zvl. 6-2-1814           ovl.Zvl. 4-6-1843

arbeider, aangekomen 1790
___________________________________________________________
    
    Maria Henrica   = 8.870
    geb. Doel 1785/90
    ovl. Zvl. 13-7-1858

    Isabella Jacoba        Victor De Laet (moeders
    ged.Zvl. 30-10-1792(427)     broer = 13.302)
    ovl.Zvl. 20-11-1793(657)   Isabella Huybrechts
                     (11.376)

    Petrus Johannes        Henricus Adriaense (man
    ged.Zvvl. 28-12-1794        moeders zus = 12.701)
    ovl. na 1799         Anna Isabella Charton(11.108)

In de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no.339 als
    ouders met 2 kinderen.

    Helena       = 8,867
    ged.Zvl. 12-4-1798      Joh.Baptist Charton (= 13.47)
    ovl.Zvl. 24-2-1876      Helena Backer;Woensdrecht
                   (vrouw moed'broer=13.301)

In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.498 als 
    ouders met 3 kinderen, wonend Fort no.104.

                   ZIE VERVOLGBLAD13.323 - VERVOLGBLAD

    Joannes Baptist        Joh.Baptist De Laet (zoon ged.Zvl. 28-12-1801   moeders   broer = 13.301)
    ovl.Zvl. 9-11-1827      Elisabeth Hendriks (12.283)
           ongehuwd
              

====================================================
Johannes Franciscus I
   STOFFELS
    1e huw.met
Isabella VAN DAMME
    Zie : 13.333
=====================================================

                     (12.261)
Johannes Franciscus I         Veronica
   STOFFELS       Zandvl.     DE LAET
ged.Zvl. 15-3-1765(328)  3-8-    ged.Zvl. 8-10-1764(327)
   2e huw.             1819 2e huw.
ovl. na 1843               ovl.Zvl. 4-6-1843

      Henricus Adriaense (man zus bruid, als boven)
-      Bern.Jos.Truyens (koster = 8.239)
arbeider
___________________________________________________________

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2