13_333

(12.639)                 (12.281)
Joannes Franciscus I         Anna Isabella
    STOFFELS      Zandvl.        VAN DAMME
ged.Zvl. 15-03-1765(328)  3-2-    ged.Zvl. 10-04-1769(334)
ovl. na 1843             1789 ovl.Zvl. 07-05-1810
                     (Sectie.10 nr.3)
              (823)   aangifte door : man en   P.Fr.Snacken, 36 jr,
                   bakker = 11.140.
    Benedictus Carpentier (halfbroer bruid = 13.226) 
    Johannes Franciscus Chevalier (11.226)
arbeider; hij pachtte in 1797 polderland in "t Kerckhof te Zandvliet.
(zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.' pag.2
    SA Antwerpen - Historische Nota's HN 189)
___________________________________________________________
    Gerardus           Cornelis Stoffels;Berendr
    ged.Zvl. 29-03-1788(407)     (vaders vader)
    ovl.Zvl. 07-12-1791(655)   Ma.Anna Hubrechts;Zvl.
                   (moeders moeder)

    Maria Catharina IV = 8.240  Henricus Van Damme
    ged.Zvl. 16-01-1791(417)     (moeders broer)
    ovl. Berendrecht 14-10-1859. Ma.Catharina Stoffels I
                   (vaders zus = 12.224)

    Adrianus           Adrianus Maus; Berendr.
    ged.Zvl. 04-08-1792(425)   Ma.Catharina Carpentier
    obl.Zvl. 30-12-1794(658)     moeders halfzus
                   = 13.344)

    Joanna Maria    = 13.269
    ged.Zvl. 03-04-1794(436)   Cornelis Stoffels(a.b.)
    ovl.Zvl. 29-09-1882        Ma.Anna Huybrechts(ab)

(orig.25-2-1999)
                   ZIE VERVOLGBLAD


13.333 - VERVOLGBLAD
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) wordt het gezin NIET vermeld.  

In de Volkstelling van jan.1796  (*) wordt het gezin genoemd onder no.283 als ouders met 2 jonge kinderen (?).

    Anna Maria          Petr.Joannes Huybrechts
    ged.Zvl. 13-03-1796(448)    (zoon broer moeders
    ovl.              moeder = 11.376)
                   Anna Maria Luyckx            
                     (11.113 ?)

    Joanna Catharina  = 12.217
    ged.Zvl. 09-09-1797(458)   Franciscus Huybrechts
    ovl.Zvl. 21-03-1833        (zoon broer moeders
                     moeder = 11.378)
                   Jo.Catharina Charton
                     (11.108)

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.608 als ouders met 1 kind onder 12 jaar.

    Gabriel      = 13.467  Gabriel Van Damme
    ged.Zvl./Putte 13-04-1799        (moed' halfbr' 13.166)
    ovl.Zvl. 23-04-1845        Amelberga Luyckx
                     (13.87)

    Anna Cornelia   = 12.272
    geb.Zvl. 03-01-1802        P.J.Daelman
                   A.Ma.Carpentier 
    (staat NIET in doopregister in 
    pastorij Zvl., maar wel in duplicaatboek (in SA Antwerpen ?)
    ovl.Zvl. 25-08-1867
      (sectie C nr. 181)

`(*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130.

(orig..25-2-1999)
                   
                   ZIE VERVOLGBLAD 2
13.333 - VERVOLGBLAD 2

    Isabella      = 12.202
    ged.Zvl.5-10-1803       Joh.Bapt.Withaeghs
    ovl.Zvl. 15-8-1892         (13.533)
                   Isabella Van de Bogaert
                      (11.410)

    Johannes Cornelis       Joh.Franc.Carpentier
    ged.Zvl.6-1-1806        (zoon moeders half ovl.Zvl. 14-5-1806(kerk)  broer = 13.321
         19-5-1896(B.St.)  Jo.Maria van Beveren
    aangifte door vader en        (vrouw moeders half-
    C.De Ridder, 24 jr (ex 13.353)    broer = 13.166)   

    Regina       = 12.346
    geb.Zvl. 15-3-1808
    aangifte door An t.Montre, 47 jr.
    en Seb.Huybrechts, 79 jr;
    beiden boer.                                         ged.Zvl.16-3-1808 Joh.Bapt.Van Linden
    ovl.na 1829(get.13.467)     (13.140 of 12.614)
                   Ma.Elisabeth Lambrechts
                      (11.410)
=====================================================

Joh.Franciscus STOFFELS
    2e huw. met
Veronica De Laet
   zie 13.323 
___________________________________________________________


              *****(orig.25-2-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3