12_202

(12.508)               (13.333)
Petrus Joannes DILLIEN   Zandvl.  Isabella STOFFELS
ged.Zvl.17-5-1795(444)   22-1-   ged.Zvl. 5-10-1803
ovl.Zvl. 12-2-1850    1824    ovl.Zvl. 15-8-1892
huw.get.B.St.: Joseph Dillien, 65 jr, arb. (vader br.gom)
        Anton Dillien, 22 jr, arb. (broer br.gom=13.288)
        Frans.Stoffels, 58 jr, arb. (vader bruid)
        Gabriel Stoffels, 24 jr, arb (broer bruid = 13.467) 
  id. kerk:   Josephus Dillien (als boven)
        Franciscus Stoffels (als boven)
handwerker
____________________________________________________________
    Johannes Franciscus        Joh.Franc.Stoffels(a.b.)
    ged.Zvl.23-12-1824      Joanna Maria Dillien
    ovl.Zvl.19-8-1829          (vaders zus =13.365)       

    Josephus           Joseph Dillien (a.b.)
    ged.Zvl.15-5-1826       Veronica De Laet 13.323 ovl.Zvl.8-8-1833

    Johannes Cornelis       Joh.Cornelis Struyf
    ged.Zvl.19-1-1829         (13,298)
    ovl.Zvl.24-1-1829       Regina Stoffels
               (moeders zus)

    Anthonius           Antonius Dillien (vaders
    ged.Zvl.21-11-1830       broer = 13.288)
    ovl.Zvl.11-10-1833      Joanna Maria Stoffels
               (moeders zus = 13.269)

              ZIE VERVOLGBLAD

12.202 - VERVOLGBLAD 

    Isabella Cornelia = 14.584  Wilhelmus Van Tillo
    ged.Zvl.7-3-1833       Isabella Cornelia 
    ovl.na 1873                 Janssens 


    Joanna Catharina       Gabriel Stoffels
    ged.Zvl. 5-4-1835       (moeders broer = 13.467)
    ovl.             An.Catharina Palmans
                   (vrouw vaders broer
                   = 13.288)

    Maria Angelina   = 14.589  Petrus Johannes Struyf
    ged.Zvl. 16-8-1837        (13.225)
    ovl. na 1863(get.14.584)   Isabella Van Gilsen   (8.240)

    Maria Elisabeth  = 14.789  Petrus Johannes Struyf
    ged.Zvl. 29-3-1840      Ma.Elisabeth Jansens
    ovl. na 1879

    Petrus Johannes Ludovicus   Petrus Johannes Van    
    ged.Zvl. 20-8-1842         Gilsen (13.349)
    ovl.Zvl.. 31-5-1862        Joanna Catharina Struyf
                   (14.264 ?)

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was Adriana Verstraelen
(Wed.Van Hoogenhuyzen = 13.422) in de jaren 1825/26 in dit gezin inwonend tegen een vergoeding van f. 20 per jaar
      

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2