12_655
       ondertr.
(13.443)           16-4    (13.456)
Petrus Johannes II      Zandvl.  (Jo)Anna Catharina I
 DALEMANS  26-4-      VAN DE BERGH
ged.Zvl.9-3-1780(362)    1802   geb.Putte(NL);ged.Os-
(Staat in de Recruteringslijst 1831  sendrecht 10-1-1781
als schipper, 1m63, vrijstelling)     ovl.Zvl. 13-11-1852
ovl.Zvl. 17-8-1864 - Wijk C 190         (Wijk C 193)
aangifte : J.P.v.d.Bogaert, 37 jr     aangifte : man en Zach.
(schoonzoon = 11.515 en P.J.       Tiest, 56 jr, veldwachter
Daelemans (kleinzoon)               (= 13.737)
      Aan de vrouw werd een   borgbrief afge-
      geven Woensdrecht 18-4-1803 en is
      vertrokken naar Ossendrecht.
getuigen ondertrouw :
       Joannes Daelmans (vader br.gom)
       Gerardus Van Ransbeeck (stiefvader bruid)
huw.get.kerk :Pierre Dierk
       Jean Konings
       CorneliusVan Tillo (smidsknecht)
       Pierre Jean Deckers
       Johannes Daelemans (vader br.gom)
       Gerardus Van Ransbeek (stiefvader bruid)
arbeider
__________________________________________________________

    Johannes Franciscus = 12.310
    geb.Woensdr. 9-4-1803    Joh.Bapt.Daelmans
       (WD-7,21)        Adriana Van de Wouwer
    ovl.Zvl. 21-2-1875      (moeders moeder)              ZIE VERVOLGBLAD

12.655 - VERVOLGBLAD

    Anna Dympna          Gerard v.Ransbeeck
    geb.Zuidgeest          (moeders stiefvader)
    ged..Hoogerheide/Woensdrecht Dympna Tollenaars
     10-1-1805(WD 7,42)       (vaders moeder)
    ovl.Zvl.21-12-1809

    Maria Anna = 13.779 + 12.480  Livinus Van de Bergh
               (moeders broer) 
    ged.Zvl.31-10-1806      Maria Anna Schuurwegh
    ovl. Zvl. 5-6-1889         (12.197)

    Benedictus          
    geb.Zvl. 10-12-1808        
    aangifte door Benoit De B eukelaer
    39 jr, boer en C. De Ridder, 27 jr,
    ged.Zvl. 11-12-1808        Benedictus De Beucke ovl.Zvl. 15-10-1810  laer (12.1040
              Maria Catharina Janssen
               (11.46 )


    Jacobus            Jacob Van Gool (13.269)
    ged.Zvl.10-9-1811       Joanna Maria De Coster
    (Staat in de Recruterings-    (13.292)
    lijst 1831: dienstplichtig)
    ovl. Zvl. 13-12-1848
         Sectie B nr.66
    Hij was weduwnaar van Dymphna STERCKX
    en ook getrouwd geweest met Jo.Cath.VAN DEN BOGAERT
    Zijn ovl.aangifte deden zijn vader en Cor.Van der Heyden, 
    53 jr, timmerman(12.216). 
    Ovl. was gepens.onderbrigadier douane
    Van hen heb ik geen gegevens; woonden waarschijnlijk te Antwerpen.              ZIE VERVOLGBLAD 2

12.655 - VERVOLGBLAD 2
    Petrus Johannes III       = 13.777 
    ged.Zvl.15-1-1814       Petr.Franciscus DeCoster
    ovl. na 1854(get.15.325)      (13.282)
              Maria Theresia v.d.Bergh
                (moeders zus)

    Joanna Maria    = 15.325  Jacobus Thomas (8.861)
    geb.Zvl. 5-7-1817       Lamb.Peeters , 44 jr, arb.
              Cor.v.Caem, 37 jr, arb.
    ged.Zvl.6-7-1817       Joanna Maria Stoffels
    ovl.na 1885           (13.269 als boven)

    Joanna Catharina  = 11.515  Gabriel Stoffels
    ged.Zvl.3-11-1820         (13.333)
    ovl.Zvl. 27-12-1875        Joanna Catharina Van de
               Wouwer (11.791 ?)
    
    Cornelis           Cornelis Van der Heyden
    ged.Zvl.20-4-1824         (13.163)
    ovl.na 1851(get.11.515)    Maria Catharina Thomas
      (prepose de douane)        (13.221)


       *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2