13_443
                      (11.645)
Petrus Johannes I     Ossendr.  Anna Dympna
    DAELMANS      6-6-1778     TOLLENAER
geb.Vierseldijk/      Woensdr.  geb.Ossendrecht 1754
   Massenhoven 1743   21-6-1778 ovl.Zvl.12-10-1831(S.3.nr.3
ovl.Zvl. 20-7-1818(Wijk 4 nr.11)Zandvliet aangifte: zoon Petrus en
aangifte zoon Petrus en  22-6-1778 P.J.Mous, 50 jr, timmer-
C.De Ridder, schrijver,37 jr        (808) man = 13.873.
      Henricus Tollenaars (vader bruid)
      Petrus Daelmans (vader br.gom)\
arbeider; in 1776           1770 te Zandvliet aangekomen
uit Hinkelenoord aangekomen        1778 aldaar wonende 
___________________________________________________________
    Petrus II  = 12.655       Henr.Tollenaars (a.b.
    ged.Zvl. 9-3-1780(362)     Magd.Daelmans,Kapellen
    (Staat in de Recruteringslijst  
    1831 als schipper,        
    heeft vrijstelling)
    ovl.Zvl. 17-8-1864

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin als echtpaar met 1 kind.

In de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no.547 als ouders
met zoon Petrus.

In 1798 pachtte hij grond in de Westmolengeest te Zandvliet.
(zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.' pag.5
SA Antwerpen Hist.Nota's nr. 189)

Ook in de Volkstelling van mei 1799 wordt het gezin genoemd (onder no.11) met de 19-jarige Petrus.
Ze woonden toen Zandvlietsestraat no.3.

(orig.20-12-1998)     *****   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1