12_1040

Benedictus DE BEUCKELAER
geb. Lillo 1770
ovl. na 1813

boer en schepen
________________________________________________________
Hij is in 1794 in Zandvliet aangekomen en had bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 (*)(vermeld onder no.61) in eigendom :
1 paard, 2 karren, 6 koeien en 64 schapen.
Zijn gezin bestond toen uit 3 mannen en 2 vrouwen.

In de Volkstelling van jan.1796  (*)  staat hij onder no.142 :
ongehuwde man, samenwonend met zijn zuster Cornelia, 21 jr, evenals
hijzelf aangekomen in 1794. Inwonend waren :
    Joh.Bapt.Claessens, 17 jr, knecht (= 13.57);
    Wilhelmus Wouters, 26 jr, knecht, aangekomen 1791;
    Cornelis De Hert, 50 jr, schaapwachter, aankomst 1794
      (er is eeen 37-jarige Corn.De Hert, zie 11.476);
    Gabriel Thijs, 22 jr, knecht, aankomst 1795
      (getrouwd in 1797 = 12.588);
    Monica Van der Heyden, 20 jr, dienstmeid, aankomst 1795
      (uit gezin 12.576).

In de Volkstelling van mei 1799 (*)  staat hij onder no.654 als ongehuwde.
Zijn zuster wordt niet meer genoemd. Inwonend zijn nu :
    Frans Claessens, 30 jr, knecht (aankomst 6-3-1798);
    Frans Schuurwegen, 18 jr, knecht (uit gezin l2.238);
    Rosalie Joossens, 28 jr, meid (aankomst 1-5-1797);
    Marie II Dillien, 22 jr, meid (aankomst 6-5-1799);
    Cornelis Verheyen, 14 jr, knecht (aankomst 6-12-1798).
Verder was er nog inkwartiering van 3 mannen en 3 paarden.
De boerderij was gevestigd Noordhoek no.7.

     (*) =  SA Antwerpen - Reeks HN nols. 128/130.
(orig.12-4-1995)             ZIE VERVOLGBLAD12.1040 - VERVOLGBLAD

Benedictus DE BEUCKELAER       Anna Isabella SCHIPPERS
geb.Lillo ca. 1770          geb.Stabroek ca. 1780 ?
ovl. na 1813               ovl. na 1813
___________________________________________________________

    Petrus Johannes Jacobus    Arnold Wouters (10.362)
    ged.Zvl. 30-1-1806      Cornelia Smits per
    ovl.        na 1858(get.13.999) ?   Rosalia De Beukelaer

    Maria Catharina        Cornelius Huysmans (12.654)
    ged.Zvl. 17-8-1808      Anna Catharina De Pooter
    ovl.Zvl. 22-8-1808        per Ma.Elis.Schippers

    Johannes           Johannes Van Puyvelde
    ged.Zvl. 6-10-1809      Anna Maria Schippers
    ovl.

    Antonius           Antonius Schippers
    ged.Zvl. 8-6-1811       Cornelia De Beukelaer
    ovl.

    Joanna Maria         Joh.Baptist Roevens
    ged.Zvl. 2-5-1813       Joanna Maria De Winter.
    ovl. 

              *****
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2