12_621

(11.973)                 (13.357)
Johannes Cornelis           Maria Theresia
 SCHIPPERS Zandvl.     VAN DER HEYDEN
ged.Zvl.21-6-1776(351)   30-4-   ged.Zvl.26-3-1789(407)
ovl.Zvl.10-2-1813     1810    ovl.Zvl.27-7-1830
    Petrus Johannes Aerts (man zus vader bruid = 13.28)
    Johannes Baptist Bossijns (13.229)
___________________________________________________________
    
    Joanna        = 13.774 Johannes Verbraeken
    ged.Zvl.19-11-1810       (man vaders zus
    ovl.Zvl. 6-10-1847        = 12.626)
                   Anna Maria Van der           
                     Heyden (13.141)
====================================================
(12.705)                 (13.357)
Albertus  II              Maria Theresia 
 DE BACKER Zandvl.     VAN DER HEYDEN
ged.Zvl.28-10-1792(427)  23-7-       2e huw.
ovl.Zvl. 21-2-1858     1815    ovl.Zvl.27-7-1830
(Staat in de 
Recruteringslijst 1831
als arbeider , 1m62)
    Franciscus Petrus Van Gulik    
              (man zus bruid 13.141 a.b.) 
    Henricus Alpman (stiefvader bruidegom)
__________________________________________________________
    Franciscus Petrus       Franciscus Petrus
    ged.Zvl.21-3-1816        Van Gulik (als boven)
    ovl.na 1876(get.9.599)    Lucia De Kinder
    (Staat in de Recruterings-   (vaders moeder)
    lijst 1839 als dienst-
    plichtig)           
              ZIE VERVOLGBLAD


12.621 VERVOLGBLAD

    Johannes Baptist III     = 13.911 Joh.Bapt.De Backer
    ged.Zvl.27-2-1818         (vaders broer 12.565)
    ovl. na 1852         Isabella v.d.Heyden
    (Staat in de Recruterings-  (moeders zus=      13.320)
    lijst 1840 als arbeider.
    lm62, ongehuwd.)
    
    Johannes Cornelis I      = 8.799 + 14.547
    ged.Zvl.19-8-1820       Franciscus Cornelissen
    ovl.na 1877           & Maria Cock (12.203)
              
    Judoca       = 13.37
    ged.Zvl.18-12-1822      Joh.Franc.De Backer
    ovl. na 1885(get.14.801)      (vaders broer= 9.l68)
                   Judoca Schippers
                    (dochter broer moeders
                    ovl.man =8.860)

    Petrus Johannes  = 9.599  Joh.Franciscus Dael  mans
    ged.Zvl.23-12-1824      Cecilia Calluy(14.221)
    ovl.na 1876

    Isabella      = 9.603
    ged.Zvl. 2-3-1827       Johannes Franciscus
    ovl. na 1848           Schippers (14.397)
                   Isabella Maria De Jongh

    Josephus II    = 14.518  Josephus Reynen (12.420 ged.Zvl.24-9-1829 Antonia Schippers (a.b.)
    ovl.na 1874


=====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD 2

12.621 - VERVOLGBLAD 2


(12.705)
Albertus II DE BACKER        Maria Theresia  
    2e huw       Zandvl        VERHAERT
geb.Zvl. 28-10-1792          geb.Berendr. 1792 
ovl.Zvl. 21-2-1858     15-4-   ovl.na 1858
              1833
    Franciscus Van Gulik (13.141 als boven)
    Petr.Joh.Bries (man zus bruid = 13.244)
____________________________________________________________


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1846 in dit gezin inwonend ene Joseph Luyts (onbekend) tegen een vergoeding van
frs.200 p.jaar.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3