12_705

(11.839)
Cornelius DE BACKER    Zandvl.  Lucia DE KINDER
geb. ca.l768        24-3-   geb.Ekeren 1760/66
ovl.Zvl.17-9-1804     1791    ovl.Zvl.7-6-1825
   (Wijk 12 nr.1)    (826)
aangifte:Petr.Breens (70 jr;
        arbeider = 13.342)   
huw.get.kerk: Benedictus De Coster (10.663)
        Franciscus De Backer (broer br.gom)

arbeider                vrouw aangekomen 1787
_____________________________________________________

    Maria Catharina (leg.ta) = 14.437
    ged.Zvl.10-3-1791(418)    Joh.Aertsen;Brasschaat
    ovl. na 1810         Gertrudis Senders
               (vaders moeder)

    Albertus II    = 12.621
    ged.Zvl.28-10-1792(427)    Joh.Henricus Janssen    ovl.Zvl. 21-2-1858  (12.757)
              Eva Schepers (10.326)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het 
gezin onder no.179 als ouders met 2 kinderen.

    Johannes Baptist II = 8.845
    ged.Zvl.15-2-1795(442)    Jan Bapt.De Backer
    ovl.Zvl. 22-2-1876       (vaders broer = 12.565)
              Joa. Van Hertse(12.271)
In de Volkstelling van 1796 staat het gezin onder no.188
als ouders met 3 kinderen.

(orig.5-4-1996)

12.705 - VERVOLGBLAD
    Johannes Franciscus = 9.168
    ged.Zvl.15-7-1797       Joh.Franciscus Fijt/Veijt
    ovl.Zvl.22-7-1873       Helena De Backer
               (vaders zus = 13.301)


    Josephus
    geb. 1799 (niet in Zandvl.doopboek)
    ovl.Zvl.12-10-1807       (8 jaar oud)
In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.632 als oudeers met 4 kinderen onder 12 jaar.  Ze woonden toen Noordhoek no.1.
(Voor de tellingben zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/130.) 
    Benedictus          Benedictus De 
    ged.Zvl. 9-8-1801         Coster (10.663)
    ovl.Zvl. 19-2-1820      Joa.Francisca Maes
         ongehuwd
_________________________________________________________
N.B. Volgens de trouwakte was de vader 32 jaar (dus geb.1759)
      "    volkstelling 1796   "   26 "  (   "   1770)   
    "        "    1799   "   32 "  (   "   1767)
    "    overl.akte  1804   "   36 "  (  "    1768)
=====================================================
Joh.Henricus ALPMAN
1e huw. met Joanna Ma. SCHENK
2e huw.met Maria PLUYM
      zie 14.309
=====================================================
Joh.Henricus ALPMAN    Zandvl.  Lucia DE KINDER
    3e huw.      22-7-         2e huw.
ovl.Zvl. 19-3-1833     1805    ovl.Zvl.27-6-1825
    Johannes Andreas De Ridder (koster 13.353)
    Josephus Verdonck (13,547)
___________________________________________________________
      *****

(orig.5-4-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2