12_626

(16.953)                (11.973)
Adrianus IV              Anna Dympna 
    CORNELISSEN    Zandvl.    SCHIPPERS
geb.Stabroek 25-7-1766    7-7-   ged.Zvl.27-3-1768(332)
ovl.Stabroek 22/24 -9-1797 1793    ovl.Zvl.24-5-1821

      Cornelius Bastiaensen 
      Gerardus Schippers (broer bruid = 12.645
____________________________________________________________

    Antonia            Adrianus Van der Vloet
    ged.Stabroek 18-8-1794    Anna Fraters
    ovl.Stabroek 2-10-1794 (7 wk)   (moeders moeder)

    Joannes Franciscus (posthumus)= 12.203
    ged.Zvl.7-5-1798       Johannes Franciscus
    ovl.Zvl. 5-2-1839          Van Hool ?
              An. Cornelia Verswijver
                    (12.584)

In de Volkstelling van 1799  (*) staat de moeder, (Anna Dympna Schippers, 31 jr oud) onder no.335 ; dat is het gezin van haar moeder, de weduwe Ant. Schipppers. 
Ze was na het overlijden van haar man weer bij haar moeder gaan 
inwonen, waar in 1798 haar posthuum zoontje Johannes Franciscus geboren is.
=====================================================

    (*) Zie voor deze telling SA Antwerpen
      Serie HN nr.130.     

              ZIE VERVOLGBLAD
(orig.7-4-1999)

12.626 - VERVOLGBLAD

 (broer van 11.46)          (11.973)
Joh.Franciscus VERBRAEKEN       Anna Dympna 
                   SCHIPPERS
ged. Doel 1773                 2e huw.
ovl.Zvl.5-12-1820           ovl.Zvl.24-5-1821
                   (Wijk 14 nr.9)
              aangifte door zoon Frans
              en Livinus v.Alsenoy,
              53 jr, arb., buur
___________________________________________________________

    Martina      = 8.875
    ged.Zvl.3-7-1801       Gerardus Schippers (a.b.)
    ovl.Zvl. 1-2-1884       Martina Chevalier
                   (12.584)
                     
    Johannes           Clemens Taymans
    ged.Zvl.29-8-1803(Wijk 14 nr.9)  (12.400)
    ovl.Zvl.14-12-1823      Joanna Cath.Schippers)
        ongehuwd; reserve bij   (moeders zus)
    15e Afd. Infanterie bij de
    Nationale Militie.
    aangifte door Fr.Cornelisse, 26 jr, 
    arbeider, (halfbroer = 12.203)
    en Jac.Van Reet, 49 jr, arbeider,
    buurman.              ZIE VERVOLGBLAD 2


(orig.18-1-1999)
12.626 - VERVOLGBLAD 2

    Joanna Maria    = 12.401
    ged.Zvl.10-12-1804      Cornelis Schippers
    ovl.Zvl. 21-5-1837         (moeders broer)
              Joanna Catharina 
                       De  Bruyn 

    Anna Catharina        David Withaeghs       ged.Zvl. 5-1-1807  (13.207)
    ovl.Zvl. 26-1-1807      Anna Catharina Van        Boven 
    

    Maria Elisabeth  = 13.864  Antonius Rombouts  
    ged.Zvl. 2-5-1814        (12.640)
    ovl.na 1837(get.12.401)    Petronella Belde
               (vrouw moeders broer           = 13.127)

      *****


(orig.18-1-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2