12_565

(11.839)                 (11.42)
Johannes Baptist I          Johanna Francisca
    DE BACKER     Zandvl.         MAES
ged.Zvl. 6-6-1764(326)   18-8-   geb.Duffel 1770/71
ovl.Zvl. 20-12-1804    1795    ovl.Zvl. 28-4-1817
              (831)
      Cornelis De Backer (broer br.gom)
      Joh.Andreas De Ridder (koster = 13.353)

1796 : voerman            1789 vrouw aangekomen
1799 : arbeider              
___________________________________________________________
Bij de Volkstelling van 1796 was bij dit echtpaar (vermeld onder no. 472) inwonend Franciscus De Backer, arbeider, 40 jr,broer van de man.

Bij de Volkstelling van 1799 staat onder no.636 alleen het echtpaar genoemd, wonend Noordhoek no.3.
=====================================================

Siardus DE JONGHE           Dympna VAN CAMPEN
geb.Woensdrecht            geb.
ovl. na 1806               ovl. voor 1806

=====================================================

Siardis DE JONGHE     Zandvl.  Joannna Francisca MAES
      2e huw.     18-2-         2e huw.
ovl. na 1806             1806 ovl.Zvl. 28-4-1817
      Johannes Franciscus Willemsen (13.99)
      Cornelius Bossijns (12.17)
___________________________________________________________
    

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1