11_904 

(10.543)
Petrius III MONTRE     Zandvl.  Ma.Catharina CUYCK
ged.Zvl.6-10-1718(241)   1-6-    geb. 1705/19
ovl.Zvl.10-10-1773(612)  1739    ovl.Zvl.11-1-1748(604)
      (790)
    Johannes Bekefort (koster = 14.330)
    Antonius Montre (vader bruidegom)
boer
_______________________________________________________ 
    Antonius           Anton.Montre(als boven)
    ged.Zvl.14-3-1740(289)    Gertrudis Kuyck
    ovl.1740/60          (11.101=moeders zus ?)

    Catharina           Adam Mijlemans(11.833)
    ged.Zvl.11-5-1741(290)     per Petr.Claessens
    ovl.Zvl.24-10-1747(635)     (= koster 10.707)
              Christina Koekhoven
               (vaders moeder)

    Petrus IV           Petrus Hendrikx
    ged.Zvl.13-6-1742(292)    Joanna Montre (vaders
    ovl.Zvl.28-10-1747         zus = 12.424)

    Anna             Cornelis Montre (vaders
    ged.Zvl.6-8-1743(293)        broer = 11.543
    ovl.Zvl.12-9-1743(633)    Anna Montre (zus vaders
                    vader = 11.746)
    
    Elisabeth           Petrus Kuyck
    ged.Zvl.5-10-1744(295)    Elisabeth Kuyck
    ovl.              (moeders broer en zus?


              ZIE VERVOLGBLAD
(ORIG.30-4-1996)

11.904 - VERVOLGBLAD
    Cornelia           Benedictus Mertens
    ged.Zvl.25-9-1745(296)    Cornelia Fraters
    ovl.Zvl.15-10-1745(634)     (11.824)
      

    |N.N.
    |geb. ca.15-9-1747 ?
    |ovl.Zvl.16-9-1747(635) 'proles'
    |Martha
    |geb. ca.15-9-1747 ?
    |ovl.Zvl.17-9-1747(635)    

    Gertrudis
    geb
    ovl.Zl.8-3-1747(635)
====================================================
(10.543)               (10.106)
Petrus III Ossendr.    Lucia Hendrikse
 MONTRE   18-11-    ANTONISSE ROMMENS
   2e huw.        1748   ged.Ossendr.25-7-1724
ovl.Zvl.10-10-1773(612)        ovl.Zvl.12-10-1803
boer            (vrouw aangekomen 1746)
____________________________________________________________
    Anna Catharina   = 12.581
    ged.Zvl.14-10-1749(301)    Martinus De Graaff
    ovl.Zvl.15-1-1791(622)    Christina Koekhoven
               (vaders moeder)

    Maria Anna     = 12.640
    ged.Zvl.28-2-1751(304)    Cornelis Montre
    ovl.Zvl.1-11-1810       (vaders broer = 11.912)
              Anna Mertens Denisse
               (moeders moeder) 

(orig.30-4-1996)
              ZIE VERVOLGBLAD 2

11.904) - VERVOLGBLAD 2 
    Veronica           Jacobus Rommes (9.276)
    ged.Zvl.29-9-1752(306)    Martha Montre
    ovl.Zvl.7-12-1752(637)     (vaders zus = 11.960)


    |Johannes Baptist = 12.675
    |ged.Zvl.28-7-1754(309)    Johan Van Duynen (man  |ovl.Zvl. 6-7-1818  vaders zus = 12.424)
    |         Anna Rommes
    |
    |Gerardus           Gerardus Mertens
    |ged.  idem         Gertrudis Montre
    |ovl.Zvl.6-11-1756         (vaders zus = 11.953)
Bij de Volkstelling van 1755 worden deze ouders met hun 4 kinderen genoemd onder no.137.
Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 127.
    Anna Isabella         Antonius Rommes
    ged.Zvl.22-9-1756(313)     (moeders broer =12.232)
    ovl. na 1781         Joanna Montre (vaders
               zus = 12.424)
    
    Josina       = 12.22
    ged.Zvl. 7-4-1758(316)    Corneis Rommes
    ovl. na 1799         Josina Montre
                   (vaders zus)

    |Joanna Maria         Antonius Meerkens
    |ged.Zvl.19-2-1760(320)      (zoon van 10.538)
    |ovl. na 1790         Catharina Dandoy(11.64)
    |
    |Antonius           Antonius Dandoy
    |ged.  idem         Martha Van Hertsen |ovl.na 1816(get.8.245) (vrouw vaders broer
                   = 11.543)
              ZIE VERVOLGBLAD 3
(0rig.24-12-1997)

11.904 - VERVOLGBLAD 3 3
    Anna Cornelia         Joh.Bapt.Bries (man
    ged.Zvl. 24-5-1762(323)      vaders zus = 11.990)
    ovl.na 1783(get.11.967)    Cornelia Montree
                   (vaders zus) 


    Adrianus           Adrianus Roevens
    ged.Zvl. 19-12-1764(327)   Joanna Rommes
    ovl.Zvl. 20-6-1785(620)      (als boven)
          ongehuwd

    Veronica      = 13.350
    ged.Zvl. 16-11-1766(330)   Petrus Hendrikx(11.736)
    ovl.Zvl. 20-10-1796(627)   Josina Montre (als bov.)

In de Lijst Wachtbare Mannen van 1769 wordt de vader vermeld als wonend buiten de Fortificatie (hij is boer).

In de Omganck binnen de Fortificatie van 1772 wordt hij dan ook niet genoemd. Hij had toen 4 koeien, 2 runderen (= melkvee) 
en 26 schapen.

Voor deze tellingen zie SA Antwerpen - Reeksw HN nrs. 131/132.

              ZIE VERVOLGBLAD 4 


(orig.15-7-1996)


11.904 - VERVOLGBLAD 4


=================================================
(10.478)               (10.106)
Petrus Joannes VERAERT   Zandvl.  Lucia ROMMES
geb.Stabroek 8-2-1735   10-7-             2e huw.
ovl.Zvl. 3-10-1803     1775    ovl.Zvl. 12-10-1803
      (807)
    Joannes Baptist Veraert (broer br.gom = 12.843)
    Joannes Baptist Montree (zoon bruid = 12.675)
boer; in 1771 in Zandvliet binnengekomen 
en later bij Lucia ingetrouwd.
___________________________________________________________

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.86 als 2 mannen, 2 vrouwen en 1 kind onder 12 jaar (de moeder is inmiddels 70 jaar oud).
Het bedrijf beschikte over 2 paarden, 3 koeien, 1 kalf en 1 kar.
              

In de Volkstelling van jan.1796 wordt dit echtpaar genoemd onder no.638. Inwonend was toen Antoni Montre, knecht, 31 jaar, zoon uit moeders eersste huwelijk.
Nst als in 1794 wordt ook nu weer 1 kind onder 12 jaar vermeld; maar onbekend wie.
 
mei 1799 - In deze telling word onder no.101 andermaal dit inmidels bejaarde echtpaar vermeld, met een inwonende dochter van 7 jaar Marianne Linden (onbekend).
Men had toen inkwartiering van 2 mannen en het gezin woonde
Den Souten no.2.
    
    Voor deze tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN 
              nrs 128/130

      *****
(orig.16-6-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5