12_640

(11.42)                  (11.904)
Johannes MAES       Ossendr.  Maria Anna MONTREE
ged.Huybergen 23-3-1746  14-8-1773 ged.Zvl. 28-2-1751(304)
ovl. ca. 1784       Woensdr.  ovl.Zvl. 1-11-1810
              29-8-1773
woont 1773 te Ossendr.          2-9-1775 borgbr.vanZvl.
                     25-7-1776 vestiging te
                     Ossendrecht.
___________________________________________________________

    Anna Catharina II = 13.980
    geb. 1783
    ovl. Berendrecht 23-12-1832

    Maria Anna     = 8.852
    geb.Huybergen 9-4-1775
    ovl.Zvl. 19-10-1820
=====================================================

(11.763)                  (11.904)
P.Johannes IV ROMBOUTS  Zandvl.  Maria Anna MONTREE
ged.Zvl. 15-6-1751(304)  12-4-           2e huw.
ovl.Ossendr. 5-2-1826(4)  1785    ovl.Zvl. 2-11-1810
              (818)   aangifte door man en
                   August Hellaerts, 33 jr,
                   boer, schoonzoon (13.88) 
      Petrus Johannes Verhaert (stiefvader bruid)
      Cornelis Palmans; Berendrecht
              (halfbroer bruidegom = 11.614)
boer
___________________________________________________________

    Cornelius     = 8.846    Cornelis Palmans (a.b.)
    ged.Zvl. 23-9-1785(387)      Veronica Montree
    ovl.Zvl. 31-3-1868        (moeders zus = 13.350)
                   
                     ZIE VERVOLGBLAD


    
12_640 - VERVOLGBLAD

    Joanna Catharina I = 13.88  Joh.Bapt.Montree(moeders
    ged.Zvl. 3-4-1787(395)      broer = 12.675)  
    ovl.Zvl. 14-8-1874)        Jo.Cath.Evers; Berendr.
                     (11.614 a.b.)

    Antonius II          Anton.Montre
    ged.Zvl. 28-5-1789(408)       (moeders broer)
    ovl. na 1814(get.12.626)   Joh.Catharina Bries
                     dochter zus moeders
                     vader = 11.990)

    Anna Cornelia         Jacob Rogiers, Berendrecht  
    ged.Zvl. 8-4-1791(418)    Anna Cornelia Montre (zus
    ovl.Zvl. 24-4-1792(656)      moeders vader=10.543)

 In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) wordt het gezin vermeld onder no.57 als 2 mannen, 2 vrouwen, 5 kinderen en 2 karren, 1 paard, 4 koeien, 1 rund (= melkkoe), 1 kalf en 100 schapen.

    Anna Cornelia II  = 14.408
    ged.Zvl. 5-10-1794(438)    Petrus Aerts (13.350 a.b.)
    ovl.Berendr.13-1-1858     Anna Catharina Van                   Soetendael (12.657 a.b.)

In de Volkstelling van 1795  (*) wordt het gezin genoemd onder no.621 : de ouders met hun 4 kinderen. Als dienstmeid is inwonend de 22-jarige Anna Maria Maes ( d.i. een dochter uit moeders eerste huwelijk.)


                   ZIE VERVOLGBLAD 212_640 - VERVOLGBLAD 2

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.673 als ouders met Judocus en Anna Catharina (uit moeders eerste huwelijk) en 3 kinderen onder 12 jaar. Bovendien had men inkwartiering van 2 mannen en 2 paarden. Het gezin woonde Stalshoek no.5.
=====================================================
                   
                   (11.35)
Antonius               Maria Elisabeth MOUWEN  DINGEMANS     
geb. ca. 1770 ?            ged.Ossendrecht 10-2-1770
ovl. 1805/1813            ovl.Zvl. 16-2-1849
___________________________________________________________

    Joanna       = 13.201
    ged.Ossendr./Hoogerheide 4-7-1805
    ovl.Zvl. 11-1-1876 na 1841

=====================================================

(11.763)                 (11.35)
Petr.Joh.IV ROMBOUTS    Ossendr  MariaElisab. DINGEMANS
       2e huw.           20-12       2e huw.
ovl.Ossendr.5-2-1826    1813   ovl.Zvl. 16-2-1849

__________________________________________________________   


    (*) Voor de Volkstellingen zie 
      SA Antwerpen - Serie HN nos.128/130
(orig.7-10-1996)           *****
?? 

 


oktober 23, 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2