11_912

Cornelius         Joanna Catharina II 
 WITHAECHS/WITHAEGHS   Berendr.         CHARTON
ged.Ekeren 17-3-1709    8-7-    geb.ca. 1710 ?
ovl.1771/78 1737      ovl.Berendr.30-4-1748
                          (71)    _________________________________________________________ 
    
    Maria Catarina I  = 11.488
    ged.Berendr. 27-3-1738 (GEEN Zandvl.)
    ovl. 1758/1761   

    Susanna
    ged.Berendr.1-5-1740
    ovl.voor 1747

In 1741 was er een ruzie/handgemeen; proces-verbaal zie in Dokumentenmap onder nr. 11.229, alsook Gezinsblad onder ditzelfde nummer. Toen zou er ene Cornelius Adams in dit gezin inwonend zijn geweest.

    Jacobus
    ged.Berendr. 17-1-1742
    ovl.

    Elisabeth     
    ged.Berendr. 19-10-1743
    ovl.

    Cornelius     = 11.543
    ged.Berendr. 24-3-1745
    ovl.Zvl. 6-3-1783(617)

              ZIE VERVOLGBLAD

(orig.24-7-1999)11,912 - VERVOLGBLAD

    Susanna
    ged.Berendr. 16-1-1747
    ovl.
=====================================================


(15.469)               (9.60)
Cornelius WITHAEGHS    Zandvl.  Isabella VAN MOL
    2e huw.       15-7-   ged.Zvl.2-2-1724
ovl.1771/78 1748      ovl.Zvl.10-9-1806
    Ludovicus Van Mol (broer bruid)
    Petrus Withaeghs (broer br.gom)
pachter
___________________________________________________________ 

    Jacobus            Cornelius Van Meir
    ged.Berendr. 20-4-1750      (man moeders zus
    ovl.               = 11.916)
              Anna Cath. Pennebergh
              (moed' halfzus = 11.108)

    Johannes Ludovicus      Joh.Ludovicus Van Mol
    geb.Berendr. 27-7-1751       (moeders broer)
    ovl.             Anna Cath. Roeves

    David I      = 13.185  David Charton (man
    ged.Berendr. 21-5-1754    moed' halfzus = 11.108)
    ovl.Zvl. 4-4-1805       Cornelia Teuns

    Joanna Catharina I = 12.325  Petrus Withaegs
    ged.Berendr. 5-12-1759      (vaders broer ?)
    ovl.Zvl.21-7-1827       Judoca Van Mol
              (moeders zus = 11.916)

(orig.24-7-1999)           ZIE VERVOLGBLAD 2

11.912 - VERVOLGBLAD 2  

    Jacobus
    ged.Berendrecht 9-4-1762
    ovl.
    

In de Volkstelling van 1799 staat onder no.90 de 75-jarige
weduwe Isabella Van Mol. Ze is vanuit Berendrecht weer naar haar geboorteplaats teruggekeerd en wordt 'rentiere' genoemd.
Zij was een welgestelde boerin en had ongetwijfeld een royale woning op haar adres Fort no.61, vermits zij aldaar nog inkwartiering had van 
2 mannen en 1 paard !
    (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.130)

1766: Transport van 400 gld door Adr.Carpon en echtgenote (12.296)
aan David Charton, schepen (11108) ten behoeve van 
Cornelis Withaegs, minderjarige wees (geb.1745) van wijlen Jo.Cath.Charton daar vader af was Cornelis Withaegs (zie hiervoren) ri 
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3057; nr.11)      *****

(orig.24-07-1999)

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3