11_543

(10.543)                 (10.142)
Cornelius II MONTRE    Zandvl.  Martha VAN HERTSEN
ged.Zvl. 18-2-1721(247)  6-5-    ged.Zvl. 18-12-1733(279)
ovl.Zvl. 11-6-1769(611)  1759    ovl.Zvl. 16-7-1762(609)
              (801)        kraambed
      Johannes Van Duynen (man zus br.gom = 12.424)
      Petrus Van Hertsen (broer bruid = 11.162)
____________________________________________________________

    Johannes Antonius       Johan. Van Duynen (a.b.)
    ged.Zvl. 30-8-1760(321)    Ma.Theresia De Langh
    ovl.Zvl. 20-4-1761(640)      (moeders moeder)

    Anna Isabella         Petrus Van Hertsen
    ged.Zvl. 9-7-1762(324)      (moeders broer; a.b.)
    ovl.Zvl. 11-1-1763      Isabella Van Duynen(vrouw
                     moeders neef = 12.271)

=====================================================

Cornelius II MONTRE          Anna Cornelia SMITS
    2e huw.            geb.Ekeren 1738
ovl.Zvl. 11-6-1769(611)        ovl.Zvl. 14-3-1777(614)
____________________________________________________________

    Antonius      = 11.543 op vervolgblad 4 en 5
    ged.Zvl. 20-2-1764(326)    Antonius Smits
    ovl.Zvl. 7-8-1832       Joanna Montre
                     (vaders zus = 12.424)                   ZIE VERVOLGBLAD

(orig.24-7-1999)

11.543 - VERVOLGBLAD


    Johanna            Petrus Montre
    ged.Zvl. 8-3-1766(329)      (vaders broer = 11.904)
    ovl.Zvl. 14-1-1767(642)    Joanna Smits

    Johannes Baptist       Johannes Baptist Smits
    ged.Zvl. 10-4-1767(331)    Martha Montre
    ovl.Zvl. 23-12-1767(643)     (vaders zus = 11.960)

    Isabella      = 12.470
    ged.Zvl. 7-3-1768(332)    Gaspar De Winter
    ovl. na 1791         Catharina Montre
                     (vaders zus = 11.990)


1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader vermeld als
wonend BUITEN het fort.  (*) 


    Cornelius (posthumus)     
    ged.Zvl. 30-8-1769(334)    Johannes Van Duynen
    ovl.Zvl. 19-4-1770(644)      (12.424 als boven)
                   Gertrudis Montre
                     (vaders zus = 11.953)====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD 2


11.543 - VERVOLGBLAD 2

(11.912)          
Cornelius Josephus     Zandvl.  Anna Cornelia
    WITHAEGHS     9-1-          SMITS
geb.Berendrecht 24-3-1745 1770         2e huw.
ovl.Zvl. 6-3-1783(617)   (805)   ovl.Zvl. 14-3-1777(614)
                         kraambed
      Johannes Van Duynen (schepen = 12.424 a.b.)
      Cornelius Withaeghs (vader bruidegom)
boer
_________________________________________________________


    Joanna Catharina II        Cornelius Withaeghs
    ged.Zvl. 21-1-1771(338)      (vaders vader; a.b.)
    ovl. na 1820(get.12.194)

    Joannes Franciscus      Christianus Geens
    ged.Zvl. 20-6-1772(341)    Isabella Van Mol
    ovl.Zvl. 1-8-1772(645)      (vaders moeder)

    Maria Catharina  = 14.230  Cornelius Hermans
    ged.Zvl. 13-7-1773(344)    Johanna Catharina 
    ovl. na 1807            Withaeghs
                     (vaders zus = 12.325)

    David III           David I Withaeghs
    ged.Zvl. 7-1-1775(348)      (vaders broer = 13.185)
    ovl. na 1796         Veronica Van Duynen
                     (14.424; als boven)

    proles
    geb/ovl.Zvl. 9-3-1777
=====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD 3
11.543 - VERVOLGBLAD 3


(11.912)                 (11.429)
Cornelius Josephus          Maria Elisabeth
    WITHAEGHS     Zandvl.    VAN DE BOGAERT
    2e huw.      8-7-    ged.Zvl. 13-6-1751(304)
ovl.Zvl. 6-3-1783(617)   1777    ovl. Zvl. 1-12-1802
              (808)
      Johannes Van de Bogaert (vader bruid)
      Franciscus De Nijs (man zus br.gom = 12.325)
____________________________________________________________

    Johannes Baptist  = 13.533
    ged.Zvl. 26-5-1778(354)    Johannes Van de Bogaert
    ovl.Woensdr. 31-1-1857      (moeders vader; a.b.)
                   Gertrudis De Bruyn
                     (12.296)

    Jacobus            Jacobus Jacobs (12.125)
    ged.Zvl. 24-4-1780(362)    Catharina Deckers
    ovl. Zvl. 15-11-1807(W 10 nr 4)   (11.108)
    ongehuwd 
    aangifte door Ant.Montre, 44 jr, landbouwer
    (stiefvader) en Ant.Van Hertsen, 36 jr,
    hoefsmid

In de jaren 1780/1781 woonde het gezin "in de polder".


    Gerardus      = 12.31
    ged.Zvl. 1-12-1782(374)    Jacob Jacobs; Kalmthout
    ovl.Ossendr. 28-9-1854      (a.b.)  nomine
                   Gerard Van Opdorp
                   Joanna Jacoba Wouters,
                     Berendrecht

                   ZIE VERVOLGBLAD 411.543 - VERVOLGBLAD 4


(11.543, van pag.1 van dit nummer)  (11.429)
Antonius I              Maria Elisabeth
    MONTREE      Zandvl.    VAN DE BOGAERT
ged.Zvl. 20-2-1764(326)  28-6-        2e huw.
ovl.Zvl. 7-8-1832     1785    ovl.Zvl. 1-12-1802
              (818)
      Joannes Van Duynen (man zus vader br.gom =
              voogd br.gom = schepen = 12.424) 
      Joannes Van de Bogaert (vader bruid; a.b.)
boer
___________________________________________________________

    Cornelius           Antonius Van de Bogaert
    ged.Zvl. 2-6-1786(391)    (moeders broer = 11.410)
    ovl.Zvl.26-8-1794(658)    Joanna Montree (zus vaders
                     vader = 12.424)

    Petrus Josephus  = 13.836  Bernardus Van de Bogaert;
    ged.Zvl. 20-6-1788(402)       Lillo (moeders broer)
    ovl.Zvl. 16-12-1847        Anna Isaabella Montre
                     (vaders zus = 12.740)

    N.N.
    geb. 1790/1796
    ovl. na 1799

____________________________________________________________


                   ZIE VERVOLGBLAD 5

11.543 - VERVOLGBLAD 5

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staaat het gezin onder no.9 als bestaande uit 2 mannen, 2 vrouwen en 3 kinderen.
Hun bedrijf beschikte over 7 koeien, 2 runderen (= melkkoeien), 
3 kalveren, 6 paarden, 3 wagens en 1 kar. 

In de Volkstelling van jan.1796  (*) wordt onder no..76 dit gezin vermeld als vader (32 jr), moeder (44 jr), David Withaeghs (21 jr), en 
3 kinderen onder 12 jr  (waarschijnlijk Gerard Withaeghs, 13 jr;
Petrus Josephus Montre, 8 jr en Petrus J.Rombouts, 12 jr.
(zie ook de specificatie in de Volkstelling 1799; hierna).
Verder waren in1796 nog inwonend :
  Marie Van Dungenen, 30 jr, dienstmeid, aangekomen 1795
  Marie Mast,        16 jr,   "         "     1795
    (beiden onbekend in Zandvliet)

In de Volkstelling van mei 1799  (*) wordt het gezin genoemd onder no.610
als ouders met
 Gerard Withaeghs, 
Petrus J.Rombouts, (knecht, uit gezin 11.451) 
en nog 2 kinderen onder 12 jaar. 
Verder een meid, Elisabeth Van Linden (19 jr) die in 1796 nog inbetrekking was bij moeders broer:Van de Bogaert - Lambrechts (11.410).
Hun bedrijf was gevestigd Oud Noordland nr.4 en men had daar inkwartiering van 4 mannen en 4 paarden.
=====================================================
      (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/131.
=====================================================
Antonius I MONTRE
    2e huw met
Ma.Elis.LAMBRECHTS
      zie 11.410

=====================================================
              *****
(orig...24-7-1999)


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 5


23 oktober 2005 Blad 7