13_350

(12.344)                (11.904)
Petrus III AERTS       Zandvl.  Veronica MONTREE
ged.Zvl.27-8-1765(328)    4-9-   ged.Zv.16-11-1766(320)
ovl.Zvl.3-12-1829       1792   ovl.Zvl.20-10-1796(627)
        (827)
     Franciscus Van Tichelt (13.384)
     Petrus Joh.Verhaert (stiefvader bruid)
schoenmaker
____________________________________________________________ Petrus Franciscus Frans Van Tichelt (a.b.)
    ged.Zvl.24-1-1793(429)    Lucia Rommens
    ovl.Zvl.24-1-1793(656)     (moeders moeder)

    infans
    ged.Zvl.30-8-1795 (door vroedvrouw)
    ovl.Zvl.30-8-1795(659)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 (onder no.173) en in de telling van 1796 (onder no.657) wordt het echtpaar zonder
kinderen vermeld.  (*)
====================================================
Petrus III AERTS            Ma.Catharina 
                   KNAEPKENS
  2e huw.         geb.Ekeren 1760
ovl.Zvl.3-12-1829            ovl.Zvl.4-6-1812 (S.9  nr.8) aangifte door man      en  P.Fr.Snacken z, 47 jr,
              bakker, gebuur.
____________________________________________________________

    Anna Isabella         Wilh.van Meir (man 
    ged.Zvl.10-9-1798         vaders zus = 12.636)
    ovl.Zvl.16-3-1850       Jo.Cath.v.Caem(=12.618)

      ZIE VERVOLGBLAD


 13.350 VERVOLGBLAD
    

In de Volkstelling 1799  (*) staat het gezin met 1 kind onder nr. 232;
adres Fort no.8, inkwartiering van 1 man.

    Joanna             Jacob De Bie Broechem
    ged.Zvl.4-4-1801        Anna Isabella De Boeck
    ovl.               (12.636 als boven)

    Johannes Baptist        Joh.Bapt.Rommens
    ged.Zvl.14-8-1805         (12.231)
    ovl. na 1831          Dorothea Aertse
    (Staat in de Recruterings-    (vaders zus)
    lijst 1831 als schoenmaker
    1m64, def.vrijgesteld
    wegens huwelijk)


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was de in 1798 in dit gezin geboren Isabella Aerts opgenomen in de navolgende jaren en gezinnen :
1844 : bij J.Bapt.Fluess (12.194) tegen frs.55 p.jr.
1845 : bij Frans Weylants (14.210) tegen frs. 19
1846 : bij Joh.Aerts (haar broer) tegen frs.71
1847 : bij J.Hermans, Berendrecht tegen frs.60
1848 : bij Carel De Keyser, Berendrecht tegen frs.35
    
Hier is ongetwijfeld sprake van een geestelijk of lichamelijk invalide vrouw. Zij is overleden op 16 maart 1850.


      *****

(orig.2-6-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2