12_194

(13.354)
Joannes Baptist I      Zandvl.  Anna Maria VERVLOET
 FLUESS   1       14-6-      alias VAN DERVLOED
ged.Zvl.23-10-1791(421)   1814   geb.Kapellen 1790

ovl.Zvl. 2-9-1853              ovl. Zvl.13-8-1836
(Staat in de Recruterings-
lijst 1831 als arbeider,
1m79, geh.met kinderen) 
    Johannes Van Dooren (12.717)
    Antonius Laurijssen (14.260)
__________________________________________________________

    Johannes Baptist II     = 15.347 Joh.Bapt.v.Dooren (a.b.)
    ged.Zvl.7-9-1814       Joa.Catharina Laurijssen
    ovl.Zvl. 27-10-1893         (vaders moeder)

    Mathias 1     = 14.483    Mathias Olmans
    ged.Zvl.27-4-1817       Anna Maria Vervloet
    ovl. na 1859(get.13.917)
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1839 als dienstplichtig.)

    Petrus Johannes 1 = 13.917  Petrus Johannes Janssen
    ged.Zvl.1-3-1820        (12.730)
    ovl.na 1874          Jo.Cath.Withaegs (11.543)

    Franciscus          Franciscus Jansens(12.511
    ged.Zvl.29-4-1823       Jo.Ma.Hendriks(14.282?)        ovl.Zvl. 26-12-1863
          ongehuwd

              ZIE VERVOLGBLAD12.194 - VERVOLGBLAD
    
    Andreas 1     = 14.485 + 9.581
    ged.Zvl.27-7-1828       Andreas Van Kamp
    ovl.Antwerpen 6-1-1882       Anna Maria Jansen 
        
=========================================================
              (12.734)
              Isabella IV JANSSENS
              ged.Zvl./Putte 6-11-1798
                  1e huwelijk met
              Petr.Franciscus LUYTS
                 ZIE 12.211
==================================================
(13.354)               (12.734)
Joannes Baptist I FLUESS Zandvl.  Isabelle IV JANSSENS
      2e huw.     7-2-         2e huw
ovl.Zvl. 2-9-1853     1839    ovl. Zvl. 1-1-1843
        Antonius Laurijssen (14.260)
        Joannes Janssens (broer bruid = 12.734) 
________________________________________________________________

    Jacob 1            Joseph Luyts
    ged.Zvl. 13-3-1840          (moeders 14 jrg. zoon)
    ovl. na 1856(get.13.917)   Joanna Catharina Janssens
                  ZIE VERVOLGBLAD 2

12.194 - VERVOLGBLAD 2

    Maria Catharina        Petrus Fluess
                 (halfbroer dopeling)
    ged.Zvl. 31-12-1842        Ma.Elisabeth Langenbergh
    ovl.Zvl. 1-1-1843        (vaders schoondochter                                                 =15.347)


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1844 in dit gezin opgenomen Isabella Aerts (13.350) voor frs. 55 per jaar.


      *****
      
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 13:17


23 oktober 2005 Blad 2