11_300
               (10.1193)
               Petronella VAN                 MEURS
                 1e huw.met
                Hubertus BISENS
                      zie 12.466

=====================================================
(10.653)                (10.1193)
Henricus VAN DOOREN    Zandvl.   Petronella VAN     MEERS ged.Zeelst(Eindhoven) 7-1-        ged.Zeelst(Eindhoven)
  17-10-1723       1751`         1-8-1709
ovl.Zvl.25-11-1784     (797)    ovl.Zvl.25-1-1757(608)
    
    Franciscus De Laet (11.307)
    Jacobus Rommes (9.276 zie hieronder)
wever
___________________________________________________________

    Johannes Baptist       Johannes Roeyers
    ged.Zvl. 22-3-1753(307)    Martha Montre (11.960)
    ovl.Zvl. 25-3-1753(370)

Bij de Volkstelling 1755 staat dit gezin onder no.80 als ouders met
Gertrudis en Jacoba Bisens (deze kinderen zijn uit moeders eerste
huwelijk (12,466) en 7 resp. 4 jaar oud.)
(SA Anmtwerpen - Reeks HN nr. 127)

Toen was inwonend Jacobus Rommens (9.276); hij was peter bij de doop van bovengenoemde Jacoba Bisens en ook getuige bij het 
tweede huwelijk van Petronella Van Meers in 1751.

=====================================================


(orig.25-5-1994)             ZIE VERVOLGBLAD


11.300 - VERVOLGBLAD
              
              (11.153)
Henricus VAN DOOREN    Zandvl.   Apolonia VAN HERTSEN
       2e huw.    18-4-   ged.Zvl. 16-2-1734(279) ovl.Zvl. 25-11-1784(619) 1757 ovl.Zvl. 24-4-1789(621)
      (800)
      Henricus Van Hertsen (vader bruid)
      Aegidius Van Dooren (broer bruidegom)
wever; in de jaren 1760/1761 was hij kerkmeester. (zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten&c." pag.13, 14 en 15.)
(SA Antwerpen - Reeks HN nr. 189)
___________________________________________________________

    Joanna Maria    = 12.607
    ged.Zvl. 16-2-1758(316)    Aeg.Van Dooren (a.b.)
    ovl.Zvl. na 1789       Joanna Maria Heynen
                   (moeders stiefmoeder)

    Joannes Baptist  = 12.717
    ged.Zvl. 11-5-1759(318)    Henricus Van Hertsen(ab
    ovl.Zvl. 2-6-1840       Elisabeth Van Hertsen
                   (moeders zus =11.243)

    Anna Catharina   = 12.650
    ged.Zvl. 2-1-1761(321)    Willem Van Hertsen
    ovl.Zvl. 14-10-1810        (moeders broer)
              Cath.Charton (11.111)

    Petronella          Sebastianus Van Hertsen
    ged.Zvl. 14-2-1763(325)      (moeders broer)
    ovl.Zvl. 10-8-1767(643)    Petronella Van Meers
              (tante vaders 1e vrouw?
                   

              ZIE VERVOLGBLAD 2


11_300  - VERVOLGBLAD 2
__________________________
    Dorothea           Adrianus Van Beveren
    ged.Zvl. 3-7-1765(328)      (11.243 als boven)
    ovl.Zvl. 25-5-1773(645)   Dorothea Bossijns
                   (11.25)

    Gertrudis     = 13.328
    ged.Zvl. 31-7-1767(331)    Petrus Woumans
    ovl.Zvl. 2-10-1795(625)    Gertrudis Biesen ('half     zus'   dopeling 12.466)
1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen word de vader vermeld als wonend binnen het Fort (waarschijnlijk Paardenmarkt).
    Elisabeth II   = 14.92
    ged.Zvl. 12-5-1770(337)    Gerard. VanMol(10.714)
    ovl.Zvl. 1-6-1842       Elisabeth Van Meer
              (zie vaders 1e vrouw)
Het gezin wordt ook vermeld bij de 'Omganck binnen de Fortificatie'
van 1772.
Voor deze 2 tellingen : SA Antwerpen - Reeks HN nos.131/132.
    Johannes Jacobus  = 12.179
    ged.Zvl. 16-3-1774(346)    Johannes Royers
    ovl. 1801/1804          (als boven in 1753)
              Jacoba Biesen ('halfzus'
                   dopeling = 13.378)

Hendrik Van Dooren was meester lijnwaadwever in Zandvliet. Hij was (met andere wevers) afkomstig uit Zeelst (bij Eindhoven).
Op 25-10-1776 machtigt hij Anthonius Van Riel uit Zeelst om aldaar zijn zaken te behartigen. De akte werd gepasseerd t.o.v. J.B.Willemsen, landmeter te Oorderen, waarbij o.a. als getuige optrad Cornelis Senders (ook uit een weversfamilie = 11.306).
(orig.25-5-1994)           ***** 
?? 

 


23-10-2005 blad 1


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3