14_92
                   (11.300)
Egidius Nicolaas      tr.    Elisabeth II
    VAN ALSENOY    te         VAN DOREN
geb.Berendrecht ca. 1770  Beren-   ged.Zvl. 12-5-1770(337)
ovl.Zvl. 7-7-1830     drecht   ovl.Zvl. 1-6-1842

___________________________________________________________

    Johannes Baptist
    ged.Berendrecht 1799
    ovl.Zvl. 10-1-1820

    Jacobus 
    geb.Berendrecht 22 brumaire XI
              = 13-11-1802
    ovl.Zvl. 19-6-1825
         ongehuwd

    Joanna Maria
    geb.Berendrech 30-12-1800
    tr.Zandvl. 26-6-1823 met Laurens CROM
               geb.Tholen 1-5-1800
    ovl.Berendrecht 26-4-1825

verhuisd naar Zandvliet

    Martinus
    ged.Zvl. 25-8-1805      Martinus Cabus (13.257)
    ovl.Zvl. 27-9-1806      Jo.Catharina Deckers
                     (11.108/12.666)

    Isabella           Antonius Rommens (13.231 ?)
    ged.Zl. 1-2-1808       Isabella Cabus (13.351)
    ovl.Zvl. 28-10-1828        
              ?????
(orig.6-1-1995)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1