11_243

(10.816)                 (11.153)
Joannes MORISSEN      Zandvl.  Elisabeth I VAN   HERTSEN
ged.Zvl. 6-2-1711(213)   3-5-    ged.Zvl. 20-5-1732(277)
ovl.Zvl. 16-1-1763(609)  1753    ovl.Zvl. 19-7-1799
              (798)
      Henricus Van Hertsen (vader bruid)
      Joannes Peeters (stiefvader br.gom)
___________________________________________________________
    Anna Maria     = 12.598
    ged.Zvl. 29-7-1754(309)    Joh.Peeters (als boven)
    ovl.Zvl.22-11-1802      Anna Maria Heynen
                     (moeders stiefmoeder)

Het gezin staat niet vermeld in de Volkstelling van jan.1755.

    Anna Cornelia         Henricus Van Hertsen (a.b.)
    ged.Zvl. 13-12-1755(313)   Anna Maria Van Linden 
    ovl.Zvl. 2--8-1758(639)

    Regina       = 12.697
    ged.Zvl. 10-4-1758(639)    Gerardus Van Hertsen
    ovl.Zvl. 25-6-1814        (moeders broer)
                   Anna Cornelia Bauduin

    Anna Cornelia         Dyonisius van de Moor
    ged.Zvl. 3-9-1760(321)      (= 12.819)
    ovl.Zvl. 14-3-1817      Apolonia Van Hertsen
       ongehuwd          (moeders zus = 11.300)


=====================================================                   ZIE VERVOLGBLAD
11.243 - VERVOLGBLAD

Adrianus VAN BEVEREN    Zandvl.  Elisabeth I VAN   HERTSEN
geb. Ekeren 8-7-1733    12-4-        2e huw.
ovl.Zvl. 26-10-1794    1763    ovl.Zvl. 19-7-1799
              (802)
boer    Henricus Van Dooren (man zus bruid = 11.300)
      Petrus Christiaensen (11.901)
___________________________________________________________

    Petrus Josephus        Petrus Van Hertsen
    ged.Zvl. 3-3-1764(326)      (moeders neef =11.162)
    ovl.Zvl. 3-11-1789(622)    Adriana Cleiren
       ongehuwd          (11.901 als boven)

    Isabella      = 13.328
    ged.Zvl. 25-10-1766(330)   Antonius Van Beveren
    ovl.Zvl. 7-7-1809       Isabella Sebrechts (12.20)

    Joanna Catharina  = 13.344)
    ged.Zvl. 19-11-1768(333)   Joannes De Hert (11.476)
    ovl. Zvl. 23-8-1804       Catharina Charton (11.111)

1769 : In de Lijst Wachtbaere Mannen wordt de vader vermeld als
wonend buiten de Fortificatie.
Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.131.

    Cornelius     = 13.155
    ged.Zvl. 31-1-1771(339)    Cornelis Nuyts (11.908)
    ovl. Zvl. 14-9-1862        Maria Catharina Bruyninkx
                     (11.162 als boven)

1772 : Adriaen Van Beveren bezit: 4 koeien, 2 runderen (= melkkoeien) en 27 schapen.

 
                   ZIE VERVOLGBLAD 211.243 - VERVOLGBLAD 2 
    
    Joanna Maria I  = 13.166
    ged.Zvl. 25-11-1773(344)   Adrianus Van Sundert
    ovl.Zvl. 5-9-1848         (man halfzus dopeling
                     (12.598 als boven)
                   Joanna Maria Wagemans

    Petronella     = 12.608)
    ged.Zvl. 15-1-1776(350)    Joh.Baptist Va n Hertsen
    ovl. na 1811           (moeders neef =12.271)
                   Joanna Van Lommen   (10.126)

In de Volkstelling van januari 1796 worden onder no,96 genoemd
    de moeder (64 jaar) met haar kinderen:
    Cornelia Morissen
    Joanna Catharina Van Beveren
    Cornelis            "
    Joanna Maria    "
    Petronella     "
Verder : Lucas Plompen, knecht, 26 jr,aangekomen 1795 (zie 11.1043)        Benedictus Van Sundert, knecht, 18 jaar en
      Peeter Van Sundert, knecht, 13 jaar) 
    (deze twee knapen zijn kinderen van moeders oudste dochter,
    getrouwd met Adriaan Van Sundert = 12.598. Ze woonden
    en werkten dus bij hun grootmoeder (moeders moeder)
Voor deze telling zie SA Antwerpen - reeks HN nr.129

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.4 als 3 mannen, 4 vrouwen en 1 kind.  Ze hadden : 6 koeien, 2 runderen (d.i. melkkoeien), 40 schapen, 3 paarden, 3 karren en 1 wagen.
SAAntwerpen - Reeks HN nr. 128

                   ZIE VERVOLGBLAD 3


11.243 - VERVOLGBLAD 3

In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.677 en bestond uit :
    moeder (boerin van 67 jr) met kinderen :
    Cornelis, Joaanana en Petronella Van Beveren,
    Cornelia Morissen
    Petrus Van Sunders (kleinzoon, 17 jr)

Men had toen inkwartiering van 2 mannen en 2 paarden een hun bedrijf was gevestigd Stalshoek no.6.  
zie SA Antwerpen - RTeeks HN nr. 130.   

              *****
?? 

 


oktober 23, 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3