12_179

                   (12.455)
Cornelius VERHOEVEN    Zandvl.  Helena MICHIELSEN
geb.Hoevenen 1762     1788    geb.Zvl. 1764
___________________________________________________________
           OVERGEZET OP 13.306
====================================================
(12.926)                 (12.455)
J.Benedict.HUYBRECHTS   Zandvl.  Helena MICHIELSEN
geb.Lillo 1764            1798 geb.Zvl. 1764
___________________________________________________________
           OVERGEZET OP 13.306
===================================================
(11.376)                 (12.86)
Carolus Benedictus          Agatha
    HUYBRECHTS     ca.      VAN DE MOER
geb.Zvl.16-12-1766     1795    geb.Putte 1767
ovl. ca.1800               ovl. na 1823
______________________________________ ____________________

    Johannes Cornelius      Cornelius Van de Moer
    geb.Ossendrecht 20-8-1797     (moeders vader)
    ovl.               Isabella Huybrechts

    Maria Elisabeth        Johannes Van de Moer
    geb.Ossendrecht 14-10-1799    (moeders broer = 13.408)
    ovl.               Ma.Elisabeth Kleeren (vrouw
                     vaders broer = 12.772)
    ===================================================


                   ZIE VERVOLGBLAD
      
12.179 - VERVOLGBLAD


(11.300)                 (12.86)
Johannes Jacobus           Agatha
    VAN DOOREN         Ossendr. VAN DE MOER
ged.Zvl. 16-3-1774(346)  16-5/       2e huw.
ovl. 1801/1804       31-5-   ovl. na 1823
              1801
1801 won.Zandvliet          1801 won. Ossendrecht

=====================================================

(11.246)                 (12.86)
Joh.Bapt.II HUYSMANS      Ossendr.  Agatha VAN DE MOER
ged.Zvl. 15-12-1766(330)  21-2/          3e huw.
ovl.Ossendr.2-11-1823   5-3-    ovl. na 1823
              1804
1804 won.te Berendrecht        1804 won.Ossendrecht
1823 koopman te Ossendrecht

====================================================
(12.926)
Joannes Benedictus III HUYBRECHTS
   1e huw.met Helena Michielse
    zie 13.306

=====================================================
(12.926)                 (12.86)
J.Benedict. III HUYBRECHTS na     Agatha VAN DE MOER
ged.Lillo 12-9-1764    1823    geb. Putte 1767
     2e huw.               4e huw.
ovl. na 1823               ovl. na 1823
____________________________________________________________
              *****
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1