11_59

(10.25)                (10.391)
Antonius HUYGENS           Lucia NUYENS
ged.Zvl.21-3-1714(223)        geb. ca. 1715
ovl.Zvl.10-4-1760(608)        ovl.vl. 13--8-1747(602)
______________________________________________________

    Petrus            Johannes Huygens
    ged.Zvl. 21-8-1736(283)      (vaders broer = 10.27)
    ovl.Zvl. 6-9-1738(632)      Gertrudis De Masseeneer
                     (vaders moeder)
      
    Catharina           Henricus Van Hertsen
    ged.Zvl.13-11-1737(285)      (man vaders zus 11.153)
    ovl.               Rosalia Huygens
                     (vaders zus)

    Petrus            Petrus Danis (11.47)
    ged.Zvl. 4-8-1739(288)      Cornelia Huygens
    ovl. na 1755

    Maria             David Charton (broer man
    ged.Zvl. 6-6-1741(20)       vaders zus = 11.08)
    ovl.               Susanna De Backer (11.113)

    Joseph            Petrus Tillemans (11.268)
    ged.Zvl. 29-1-1744(294)      Anna Cornelia Bogaers
    ovl. na 1755           (11.283)

    Anna               Petrus Claessens
    ged.Zvl. 1-1-1746(297)      (koster = 10.707)
    ovl.Zvl. 20-11-1747(635)   Anna Catharina Dillen
                     (11.118)

    Lucia
    geb/ovl.Zvl. 24-11-1747(636)

                     ZIE VERVOLGBLAD
(orig.6-3-1998)
   
11.59 - VERVOLGBLAD

(10.25)                (10.403)
Antonius HUYGENS           Sus.II Catharina DE ROY
      2e huw.          geb. ca.1720
ovl.Zvl. 10-4-1760-(608)       ovl.Zvl. 31-8-1763(609)

arbeider/tapper
___________________________________________________________

    Anna Catharina   = 12.583
    ged.Zvl. 24-4-1751(304)      Egidius Hendriks
    ovl.Zvl. 7-9-1793(624)      Anna Catharina Sermoon
                     (12.448)

    Jacobus            Jacob Danis (12.125)
    ged.Zvl. 29-7-1753(307)      Cornelia De Nijs (10.402)
    ovl. na 1778

In de Volkstelling van jan.1755(Zie SA Antwerpen- Reeks HN nr.127)
 staat dit gezin vermeld onder no.l02 met
de kinderen Petrus en Joseph uit vaders eerste huwelijk en Anna Catharina en Jacobus uit het huidige huwelijk.

    Johannes Baptistt       Johannes Van Gilsen
    ged.Zvl. 6-8-1755(311)      Elisabeth De Roy
    ovl.Zvl. 24-10-1755(638)     (moeders zus = 12.924 ?)

    Joanna Maria         Joh.Baptist Bierkens (11.247)
    ged.Zvl. 28-1-1756(314)      Joanna De Roy
    ovl.

    Johannes Baptist       Arnold Hennen (11.676)
    ged.Zvl. 8-9-1759(319)      Elisabeth Ampt/Empt ?
    ovl. na 1775
    

                     ZIE VERVOLGBLAD 2

11.59 - VERVOLGBLAD 2 
                   (10.403)
Petrus TIELENS       Zandvl.  Susanna II DE ROY
geb.Veirle/Averbode 8-10-1729     18-1-   2e huw.
ovl.Zvl.2-4-1775(613)   1761    ovl.Zvl. 31-8-1763(609)
              (802)         
           Joannes Charton
           Franciscus Ooms
___________________________________________________________

    |Adrianus           Adrianus Mathijssens
    |ged.Zvl. ?-9-1761      Anna Catharina De Roy
    |ovl.               (moeders zus= 12.26 ?)
    |
    |Anna Elisabeth        Franciscus Ooms (als boven)
    |ged.   idem        Eva Schepers (10.326)
    |ovl.Zvl. 30-12-1762(641)

    N.N.
    geb/ovl.Zvl. 26-6-1763 (641)
 
=====================================================
                   (11.535)
Petrus TIELENS            Zandvl. Rosalia II JANSSENS
      2e huw.     22-7-   ged.Zvl. 21-6-1735(281)
ovl.Zvl. 2-4-1775(613)   1764    ovl.Zvl. 27-11-1810
              (803)
      Jacobus Janssens (vader bruid)
      Dyonisius Van der Heyden (12.576)
____________________________________________________________________________

    Maria Catharina  = 12.742
    ged.Zvl. 21-8-1765(328)      Jacob Jansens (als boven)
    ovl.Zvl. 7-12-1806      Jacoba De Cnodder (10.361
                     namens Maria Catharina
                     Tielens (vaders zus).

                     ZIE VERVOLGBLAD 3
11.59 VERVOLGBLAD 3

    Anna Maria          Sebastianus Jansens
    ged.Zl. 21-11-1767(332)      (moeders broer = 10.847)
    (Volgens de Volkstelling   Anna Maria Van Meir 
    1799 woonde zij bij haar     (12.638)
    ouders als 'servante' .)
    ovl.Zvl. 23-8-1835(ongehuwd)
    aangifte : Zach.Tiest, 38 jr, veldwachter,
    Cor v.d.Heyden, 38 jr, timmerman

In de Lijst Wachtbare Mannene van 1769 (*) wordt Petrus Tils vermeld
als wonend binnen het Fort.

    Petrus Johannes        Johannes Danis (11.47)
    ged.Zvl. 8-3-1770(336)      Isabella Van Meir 
    ovl. Zvl. 24-1-1839        (zus van Anna Maria a.b.)
      ongehuwd, arb., C-200
    aangifte door Gabr.Stoffels, 39 jr
    aangetrouwde cosijn (13.467) en
    Cor.v.d.Heyden, 44 jr, timmerman, kennis.

Het gezin staat ook vermeld in de 'Omganck binnen de Fortificatie'
gehouden in 1772. (*)
    Johannes Ludovicus      Joh. Ludovicus Van de Moer  
    ged.Zvl. 4-7-1773(344)      Joa.Catharina Michielse
    ovl.Zvl. 25-12-1807            (12.125)
    ongehuwd - Sectie 4 nr.3
    aangifte door Joh.Bapt.Weyten, 60 jr, 
     arb.,stiefvader
    en P.De Boeck, 46 jr, arb.


=====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD 411.59 VERVOLGBLAD 4

(broer van 12.648)             (11.535)
Joh.Baptist WEYTENS    Zandvl.    Rosalia II JANSSENS
geb. ca.1740             8-6-        2e huw.
ovl.Zvl. 6-1-1810     1777      ovl.Zvl. 27-11-1810
              (808)   aangifte Joh.Tielens en Jacob
                   Minnibach, beiden 40 jr en zoons. 
      Sebastianus Jansens (broer bruid = 10.847)
      Petrus Weytens (broer br.gom = 12.648)

boer; aangekomen 5-12-1766 ?
___________________________________________________________

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 (*) wordt het gezin onder no.44 vermeld als 2 mannen, 2 vrouwen en 2 kinderen,
met 2 koeien en 1 kalf.

In de Volkstelling van jan.1796 (*)  wordt het gezin genoemd onder no.494 als ouders met Jan, Ludovicus en Anne Marie, kinderen uit moeders eerste huwelijk. In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.104; behalve het echtpaar wordt als 'servante' genoemd de 31-jarige dochter Anne Marie Tilens.
Verder heeft men inkwartiering van 2 mannen.
Ze wonen Den Souten no.3.

jaar 1779 : Bovenstaand echtpaar maakt testament.
    SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3061; nr. 51


    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nrs. 123/130)
      
```````   
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4