11_283

(10.273)                 (9.03)
Gerardus II              Anna Cornelia
    VAN DE ELSACKER           BOGAERS
ged.Zvl. 6-9-1710(211)        ged.Zvl. 18-3-1714(223)
ovl.Zvl. 28-12-1773(612)       ovl. Zvl.22-3-1788(621)
  ( In de kerk begraven)

timmerman, schepen in 1754 en 1772 __________________________________________________________

    Adrianus III    = 12.719
    ged.Zvl. 31-1-1738(285)    Adrianus Van de Elsacker
    ovl.Zvl. 26-5-1821        (vaders vader)
                   Joanna Domus
                     (moeders moeder)

    Joannes            Joannes Bogaers
    ged.Zvl. 2-7-1739(287)      (moeders vader)
    priester gewijd 16-6-1764   Joanna Catharina Van de
    kapelaan te Zandvliet        Elsacker (vaders zus
    ovl.Zvl. 9-7-1765(610)       = 11.918)

    Jacobus            Joannes Cornelis Van de
    ged.Zvl. 30-10-1741(291)     Elsacker (vaders broer
    ovl.Zvl. 8-3-1744(634)    Elisabeth Bogaers

    Joanna            Joh.Baptist Jacobs (man
    ged.Zvl. 4-6-1744(295)      moeders zus = 11.429)
    ovl.Zvl. 15-1-1746(634)    Maria Anna I Van de Elsacker
                     (zus vaders vader=11.425)

    Antonius           Antonius De Carpon (11.425
    ged.Zvl. 7-4-1747(299)      als boven)
    ovl.Zvl. 20-4-1747(635)    Dympna Muts

                   ZIE VERVOLGBLAD
11.283 - VERVOLGBLAD

    Anna Isabella   = 12.606  
    ged.Zvl. 18-8-1748(300)    Joannes Van Puyvelde
    ovl.Zvl. 28-7-1804        (11.918 als boven) 
                   Isabella Bogaers (moeders zus
                     (11.429 als boven)

    Joannes Baptist        Joannes Van de Bogaert
    ged.Zvl. 3-4-1751(304)      (man moeders zus =
    ovl.Zvl. 17-6-1751(637)      11.429 als boven)
                   Anna Catharina Dielen
                     (11.118)

Gerard Van de Elsacker kocht (tussen 1747 (?) en 1754 het huis van
Mol - Mindeleers (9.60) dat grensde aan het huis van
Meeussen - Van Ransbeeck (11.01)

    Maria Anna II   = 12.620
    ged.Zvl. 5-5-1752(306)    Cornelis Deckers (11.959)
    ovl. na 1790         Maria Cleaz (vrouw drost van       Zandvliet = 12.676)

Bij de Volkstelling van jan.1755 bestond het gezin uit de ouders met Adrianus, Anna-Isabel en Maria-Anna, alsmede 'een meysen'.
Uit de kladlijst van die telling blijkt dat dit meysen de 19-jarige Jacoba Huygens uit gezin 10.27 is.
(
sa Antwerpen - Reeks HN no.127.                   ZIE VERVOLGBLAD 2(orig.28-8-1997)


11.283 - VERVOLGBLAD 2


    Josephus VIII   = 13.810
    ged.Zvl. 8-6-1755(311)       Josephus Smit (secetaris priester gewijd 31-12-1780   van Zandvl. = 11.1020)
     Rector te Turnhout 1794      Maria Anna Claessen
    ovl.Deurne/Borgerhout         (11.959 als boven)
    begraven Zvl. 23-2-1833
    begr.Zvl. 23-2-1833


    Joanna Catharina       Adriaan Van de Elsacker
    ged.Zvl. 3-3-1758(316)      (broer dopeling)
    ovl.Zvl. 1-8-1758(639)    Amelberga Van Puyvelde
                     (zus van 11.918 ?)

              

Op 29-10-1754 werd een notariele akte opgemaakt over een kwestie met de Wed.Meeussen over een welput.
(Zie dokumentenmap onder no.11.01)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader genoemd als wonend BINNEN de Fortificatie.

1772 : Het gezin wordt ook vermeld bij de 'Omganck binnen de
 Fortificatie'.
(voor deze twee tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.131/132)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3