11_429

(10.162)                 (9.03)
Johannes Baptist II          Isabella/Elisabeth
   JACOBS        Zandvl.    BOGAERTS
ged.Zvl. 28-10-1713(221)  15-4-   ged.Zvl. 23-8-1717(236) 
ovl.Zvl. 14-11-1747(604)  1742    ovl.Zvl. 17-7-1772(612)
              (792)
      Petrus Claessens (koster = 10.707)
      Joannes De Nijs (10.402)
___________________________________________________________
(De moeder is gedoopt als Isabella, maar bij de dopen van haar kinderen wordt ze Elisabeth genoemd.)

    Jacobus            R.D. Jacobus Jacobs(priester)
    ged.Zvl. 20-5-1742(292)      (vaders broer = 11.1022)
    ovl.Zvl. 7-6-1742(633)    Joanna Domus
                     (moeders moeder)

    Jacobus V     = 12.125
    ged.Zvl. 6-6-1743(293)    Johannes Bogaers
    ovl.Zvl. 26-5-1785(619)      (moeders vader)
                   Isabella Jacobs
                     (vaders zus = 11.1021)

    Petrus            Johannes Domus
    ged.Zvl. 26-10-1744(295)     (broer moeders moeder)
    ovl. na 1755         Joaanna Domus
                     (moeders moeder a.b.

    Joanna            Johannes Benedictus Joppen
    ged.Zvl. 2-1-1747(298)      (10.85 ?)
    ovl.Zvl. 2-9-1747(635)    Anna Cornelia Bogaers   
                     (moeders zus = 11.283)

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig..6-12-1995)


11.429 - VERVOLGBLAD
    Johannes Baptist III (posthumus)
    ged.Zvl. 16-6-1748(300)    Gerard Van de Elsacker
    ovl.Zvl. 16-3-1827        (11.283 als boven)
       priester         Anna Cath.Dielen (10.373)
(zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.' pag.12)
    (Stadsarchief Antwerpen HN 189)
=====================================================10.1241)  
Joannes Antonius III         Isabella 
    VAN DE BOGAERT  Zandvl.    BOGAERS
geb.Kalmthout 29-6-1728  10-3-          2e huw.
ovl.Zvl. 9-2-1792(623)   1750      ovl.Zvl.17-7-1772(612)
                     (begraven in de kerk)
      Antonius Van de Bogaert (vader br.gom)
      R.D.Jac.Jacobs (kapelaan, broer 1e man bruid=11.1022)
brouwer van brouwerij Den Engel zie bg.Manuael pag. 19
schepen en armmeesster
__________________________________________________________
    |Maria Elisabeth  = 11.543
    |ged.Zvl. 13-6-1751(304)   Anton Van Hertsen (11.385) 
    |ovl.Zvl. 1-12-1802        Elisabeth Van Pelt
    |
    |Josephus Franciscus
    |ged.   idem        Joh.Bapt.Deckerss (11.118)
    |ovl.Zvl..10-9-1809(W10nr4)  Anna Cornelia Bogaers
    [aangifte door Ant.Montree,    (moeders zus = 11.283)
    [44 jr, schoonvader en 
    [Anton.Van Hertsen, 36 jr, smid = 13.144
    
    Johannes Antonius IV = 11.410
    ged.Zvl. 17-11-1753(308)   Anton.Van de Bogaert (a.b.)
    ovl.Zvl. 23-4-1801      Anna Maria Van de Bogaert
                     (zus vaders vader 11.432)

(orig.23-3-1998)              ZIE VERVOLGBLAD 211.429 - VERVOLGBLAD 2

In de Volkstelling van 1755  (*) staat het gezin onder no.110 als
ouders met Jacob, Petrus en Joh.Bapt.JACOBS en de 3 hierboven genoemde kinderen VAN DE BOGAERT.
Verder Cornelius Seebrechts, knecht, 29 jr (uit gezin 10.105)
en Begga Tre (met een trema op de e)
en Joanna Maria Rombouts, beiden 'meyssens' en in Zvl.onbekend.
DE VADER WAS TOEN ARMMEESTER EN SCHEPEN.
 
    Joanna Catharina  = 11.544
    ged.Zvl.14-3-1756(313)    Antonius Braeken (?)
    ovl. na 1795         Barbara Blommen (11.280)

    Bernardus           Jacobus Jacobs (als boven)
    ged.Zvl. 2-6-1758(316)    Catharina De Nijs (10.402) 
    ovl. na 1788

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen  (*) wordt de vader vermeld
als wonend binnen het Fort. 

1772 : Merkwaardigerwijze wordt het gezin NIET genoemd bij de
toen gehouden " Omganck binnen de Fortificatie ".

1795 : De vier kinderen uit dit gezin t.w.
    Frans (brandewijnstoker te Antwerpen
    Antoni (boer te Zandvliet (11.410)
    Elisabeth (X Antoni Montree, boer te Zandvliet = 11.543)
    Joanna Catharina (X Frans Wegge te Antwerpen = 11.544) vragen Jan Frans Wegge als curator aan te stellen over hun tante
Anna Maria Van de Bogaert (wed. Geert van Opdorp = 11.432)
daar deze door een geraaktheid niet meer in staat is haar
goederen te beheren.
(vlg.Recht.Arch.Kalmthout GAK 29 F : 1795 no.141)

  (*) SA Antwerpen - Reeks HN, nos.127/131/132.
(orig.6-12-1995)             *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3