11_280

(10.402)                 (10.231)
Adrianus III DE NIJS    Antwerpen Barbara BLOMMEN
geb. Doel 1714       20-12-   ged.Zvl. 2-9-1725(260)
ovl.Zvl. 13-2-1803     1744    ovl.Zvl. 17-2-1803
              (794)     (Wijk 9 nr.4)
                   aangifte door zoon Frans
                   en Jac.Vloeberg(12.302)
      Joannes Blommen (broerbruid = 11.282)
      Franciscus De Nijs (broer br.gom = 11.247)
de man is 5-3-1744 in Zandvl.aangekomen.
1755 : boer en schepen
___________________________________________________________
    Franciscus II   = 12.325  Franciscus Blommen
    ged.Zvl. 4-4-1746(297)      (moeders broer)
    ovl.Zvl. 31-7-1815      Anna Catharina De Reus ?
              *****
1755 : In deze Volkstelling worden onder no.123 genoemd :
    de ouders met hun kind, 1 knecht, 2 meiden.

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader vermeld
    als wonend buiten de Fortificatie.

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5 aug.1794 wordt onder no.189
    alleen het bejaarde echtpaar genoemd.

Ook in de Volkstellingvan 1796 (onder no.47) wordt het echtpaar genoemd; de man als arbeider.

1799 :Bij deze telling wordt onder no.219 nogmaals dit echtpaar vermeld; de man nu als rentenier. Er waren toen 2 mannen ingekwartierd en hun adres was Fort nr. 4.

In novermber 1806 kwam op het adres Fort nr. 4 wonen : 
    de arts J.P.Staes (= 12.04)
              
(orig.15-5-1995)             ZIE VERVOLGBLAD11.280 - VERVOLGBLAD

                   (11.512)
Adrianus DE NIJS III         Joanna LAURIJSSEN
      (WELKE ?         ged.Zvl. 29-9-1739(288)
      zie volg.blz.)        ovl.Zvl. 1-4-1766(610)
                        ongehuwd
____________________________________________________________

    Adrianus (onwettig)        Michael Laurijssen
    ged.Zvl. 2-2-1766(329)      (moeders broer)
    ovl.Zvl. 5-2-1766(id.)    Maria Anna De Backer
                     (11.839)
                   Barbara Smits - 52 jr
                     (vroedvrouw = 11.647)
tekst akte in doopboek :
Baptizatus est Adrianus filius spurius Adriani De Nijs en Joanna Laurijssen. (11.512)
Susceptores Michel Laurijssen (moeders broer) 
et Maria Anna De Backer (11.839).
obstetrix Barbara Smits (11.647).
pater habitat in pago vulgo Den Doel
qui (ut ipse certificavit) prolem
 INTERTINEBIT.
Mater est ex haec paroch.

(de vader woont dus in Doel en zal het kind onderhouden;
de moeder blijft in Zandvliet)
              +++++
Voor de op de vorige blz genoemde tellingen zie
    SA Antwerpen - Reeks HN nos.127/131

                   ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.15-5-1995)


11.280 - VERVOLGBLAD 2

Er is gepoogd de identiteit van de op de vorige blz. genoemde 
Adrianus III DE NIJS te achterhalen.
Vast staat dat hij in 1766 bij de dan 26-jarige Laurijssen een kind verwekte.


In de beide INDEX-boeken staan nog 3 andere gezinsvaders
    Adrianus DE NIJS  genoemd, t.w.

10.605 Adrianus I met een mogelijke (trouw)datum ca. 1667
    zijn geb.datum is geschat als 1640/1650.
    Hij komt dus niet in aanmerking.

11.942  Adrianus II met een mogelijke (trouw)datum ca. 1698
    zijn geb.datum dus te schatten als 1660/1680.
    Hij komt evenmin in aanmerking.

8.828  Adrianus IV met een mogelijke (trouw)datum van  ca. 1815
    zijn geb.datum is Zvl. 8-5-1782
    Hij was dus in 1766 nog niet eens geboren;
    ook hij valt dus af.

Kortom, behalve bovengenoemde personen zouden er in de gezinnen DE NIJS nog vele personen met de voornaam Adrianus te vinden moeten zijn, maar in alle circa 25 DE NIJS gezinnen die tussen 1644 en 1900 in Zandvliet geleefd hebben is er slechts 1 Adrianujs aangetroffen :
 (11.595) - Gerard DE NIJS X Catharina DE GREEF
      lieten op 08-10-1715 in Stabroek een 
      zoon Adrianus dopen.   


              *****
.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3