10_326

(10.401)                 (9.107)
Henricus SNACKEN      Zandvl.  Eva II SCHEPERS
ged.Huybergen 17-10-1734  11-5-   ged.Gastel 25-8-1738
ovl.Zbl. 18-10-1787(620)  1760    ovl.Zvl. 16-7-1820
              (801)
      Cornelius Bossijns (bakker = 12.17)
      Petrus Van Hertsen (11.162)
bakker
___________________________________________________________
    Joannes Baptist        Joh.Baptist Withaeghs
    ged.Zvl. 19-11-1760(321)     (11.912 ?)
    ovl.Zvl. 12-4-1820      Barbara v.Hertsen   (11.941             timmerman, ongehuwd

    Agnes       = 14.153
    ged.Zvl. 1-8-1762(324)    Wilhelmus Rubbens (man
    ovl. zVL. 6-1-1848        vaders zus = 12.229)
                   Agnes Lenders (11.60)

    Josephus      = 11.143
    ged.Zvl. 9-5-1764(326)    Cornelis Bossijns (12.17) 
    ovl.Zvl. 1-2-1810       Cornelia Snacken (vaders
                     zus = 12.229 als boven)

    Cornelius           Cornelius Wouters
    ged.Zvl. 12-12-1765(329)   Joanna v. Lommen(10.126)
    ovl.Zvl. 23-4-1769(644)

    Anna Maria          Cornelis Van de Wijngaert
    ged.Zvl. 14-6-1767(331)      (koster = 12.791)
    ovl.Zvl. 30-11-1783(618)   Petronella Snacken
                     (vaders zus ?)


                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.3-3-1999)10.326 - VERVOLGBLAD

    Maria Josepha         Adrianus Van de Elsacker
    ged.Zvl. 27-2-1769(334)      (12.719)
    ovl.Zvl. 27-4-1769(644)    Anna Maria Seldenslagh
                   (kostersvrouw 12.791 a.b.)

In de Lijst Wachtbare Mannen van 1769  (*)wordt de vader
NIET vermeld.

    Bernardus           Frans Van de Wijngaert
    ged.Zvl. 25-1-1770(336)      (kosterszoon = 12.791 ?)
    ovl.Zvl. 17-2-1774(645)      nomine Jacob Schepers
    (de akte zegt Jacobus, maar  Joanna Catharina Michielse
    onder die naam is geen      (12.125)
    doop gevonden)

    Petrus Franciscus       Adrianus Van de Elsacker
    ged.Zvl. 29-10-1771(339)     (12.719 als boven)
    ovl.Zvl. 1-2-1772(644)    Anna Cath..Dielen (11.577)

In de Omganck binnen de Fortificatie van 1772  (*) wordt het gezin
WEL vermeld.

    Petrus Franciscus = 11.140
    ged.Zvl. 28-3-1773(344)    Henricus Schepers
    ovl.Zvl. 4-6-1856         (moeders broer ?)
                   Catharina Deckers (11.108)

    Jacoba            Jacob Jacobs (12.125)
    ged.Zvl. 19-9-1774(347)    Jacoba Deckers (11.118)
    ovl.Zvl. 24-12-1777(64)(orig.3-03-1990)              ZIE VERVOLGBLAD 2


10.326 - VERVOLGBLAD 2
    
    Petrus Antonius        Petrus Johannes Deckers
    ged.Zvl. 10-2-1776(350)      (11.118)
    ovl.Zvl. 17-10-1778(647    Antonetta Cath.Van der
                     Neesen (dochter schout
                     = 12.676)

    Anna Isabella   = 12.172
    ged.Zvl. 24-4-1778(354)    Johannes Snacken
    ovl. na 1811           (vaders broer ?)
                   Anna Isabella Deckers
                     (12.601)

In de Volks- en Bedrijfstelling vam 5-8-1794 wordt het gezin NIET VERMELD.

In de Volkstelling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.333 als
moeder (weduwe) met de kinderen Joh.Baptist, Agnes, Josephus, Frans en Isabella.

In de Volksteling van mei 1799  (*) staan onder no.225 dezelfde personen genoem, behalve Josephus (in 1797 getrouwd : 11.143).
Het gezin had bovendien nog inkwartiering van 2 mannen en 
men woonde op het adres Fort no.6.
    (*) Voor deze tellingen zie :
      SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/132.
              *****
                   

(orig.3-3-1999))
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3