11_676
                   (11.11)
Arnoldus HENNEN      Zandvl.  Maria AERTS(EN)
geb.Ekeren 1729      2-6-    ged.Zvl. 7-6-1726(262)
ovl.Zvl. 5-7-1803     1751    ovl.Zvl. 16-3-1760(608)
              (798)
      Adrianus Aerts (broer bruid = 10.426)
      Joh.Bapt.Deckers (11.118)
kleermaker/winkelier - aangekomen 3-5-1743
in de jaren 1756/1760 wordt hij kerkmeester genoemd (zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten&c." pag.13, 14 en 15.)  (*)
___________________________________________________________

    Maria Catharina  = 12.631
    ged.Zvl. 27-3-1752(306)    Adrianus Aerts (als boven)
    ovl. na 1774         Maria Faes

    Rosalia      = 12.672
    ged.Zvl. 12-6-1754(309)    Arnold Aertse(moeders   broer)
    ovl.Zvl. 29-2-1840      Adriana Van Look

In de Volkstelling van jan 1755  (*) staan onder no.101 de ouders met bovenstaande twee kinderen. Inwonend waren toen ::
      Hendrik Verheyen; knecht (onbekend) en
      Willem Delwarel; 12 jr; van de tafel van de h.Geest (10.992).

    Petrus Cornelis        Cornelis Hennen
    ged.Zvl. 1-3-1756(313)    Rosalia Huygens (11.37)
    ovl.Zvl. 12-4-1756(639)

    Elisabeth           Jacobus Hennen
    ged.Zvl. 16-5-1757      Elisabeth Jansen (vrouw
    ovl.Zvl. 22-1-1763        moeders broer (10.426)


(orig.14-8-1996)
                   ZIE VERVOLGBLAD


11.676 - VERVOLGBLAD1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen  (*) wordt de vader vermeld als wonend binnen het Fort.

1772 : Bij de Omganck binnen de Fortificatie : idem (*).

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5 aug.1794  (*) wordt het gezin vermeld onder no.122 en bestaat dan uit 3 mannen, 1 vrouw en 1 kind.

De Volkstelling van januari 1796  (*) noemt onder no. 49 :
    de vader Arnold Hennen;
    zijn inwonende dochter Rosalia met man en 1 kind (12.672);
    Cornelis Van Geel, 19 jr, knecht, aangekomen 1781
      (zoon van Ma.Catharina Hennen : 12.631 en dus
      kleinzoon van Arnoldus Hennen);
    Jacob Braet, knecht, 20 jr, aangekomen 1795
      (onbekend in Zandvliet).

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staan onder no.526 :
    Arnold Hennen, gezinsvader;
    zijn dochter Rosalia met man en kind (12.672);
    Jan II Michielsen, 26 jr, kleermakersknecht, aangekomen
     5-6-1798. (In de telling van 1796 staat hij genoemd als inwonend bij het kleermakersechtpaar Denisse - Hennen (12.672), die op hun 
    beurt inwonend waren bij Arnold Hennen !)


 (*) zie SA An twerpen - Reeks HN - nos. 127/132.
    Het hele gezin woonde Fort no.114.


              *****


(orig.3-8-1996)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1


23 October 2005 Blad 2