12_742

(11.745)               (11.59)
Petrus Johannes I           Maria Catharina
 HENDRIKS Zandvl.     TIELENS
ged.Zvl.11-9-1766(330)   18-6-   ged.Zvl.21-8-1765(328)
ovl.Zvl.2-2-1830      1793    ovl.Zvl.7-12-1806
   wijk 3 no.7                 kraambed
boer                
    Johannes Hendriks (vader br.gom)
    Joh.Baptist Weyten (stiefvader bruid)
__________________________________________________________
    
    Joanna Catharina (legit.a.) = 8.859 Johannes Hendriks (a.b.)
    ged.Zvl.5-9-1790-(414)    Rosalia Jansens
    ovl.Zvl. 6-7-1839         (moeders moeder)

    Maria Anna     = 8.247
    ged.Zvl.5-5-1794(436)       Joh.Bapt.Weyten (a.b.)
    ovl.Berendr. 4-9-1837       Maria Catharina Jansens
               (11.46)
              
    Johannes Franciscus VI= 13.796  Joh.Franciscus 
    ged.Zvl.13-12-1795(447)     Willemsen (11.908)
    ovl.Zvl. 20-1-1873        Maria Tielens
    (Staat in de Recruterings-      (moeders zus)
    lijst 1831 als arbeider,
    1m64, ongehuwd)        

De Volkstelling van januari 1796 (*) noemt dit gezin onder no.501 als
ouders met 2 kinderen.
              (orig.27-10-1998)             ZIE VERVOLGBLAD12.742 - VERVOLGBLAD
    
    Jacobus III    = 8.256
    ged.Zvl.24-9-1797(458)    Petrus Johannes Tielens
    ovl.Zvl. 13-8-1874       (moeders broer)
              Jo. Catharina Hen  driks
               (vaders zus = 13.226)
De Volkstelling van mei 1799  (*) noemt dit gezin onder no.27 als ouders met de kinderen Marianne, Jan en Jacobus, alsmede vaders vader. Hun boerderij stond aan de Zandvlietsestraat no.7 en ze hadden inkwartiering
van 2 mannen.       
    Petrus Johannes Ludovicus = 12.784
    ged.Zvl.19-9-1799       Ludovicus Tielens 
    ovl. Zvl. 22-4-1841         (moeders broer)
              Jo.Catharina Jans  sens
               (11.129)

    Anna Isabella         Benedictus Carpentier
    ged.Zvl.4-6-1801        (man vaders zus
    ovl.Zvl.6-5-1810(sectie 3 nr.9)   = 13.226 als boven)
    aangifte door vader en    Isabella Noteltiers
    Jan Thielens, 49 jr, arb.,oom.    (14.182)

    Martina      = 13.467  
    ged.Zvl. 13-7-1802      Benedictus De Coster
    per 9-1-1875 zou ze naar      (10.663)
    Rotterdam zijn vertrokken,  Joanna Cath. Hendriks
    maar daar geen vermelding     (vaders zus, als boven)
    gevonden.
    op 16-2-1881 woont zij in Hengstdijk-Z.Vl. (get.14.691)

    Petrus Johannes
    geb. ca. 1803
    ovl.

(orig.1-6-1995)            ZIE VERVOLGBLAD 2
12.742 -  VERVOLGBLAD 2

    Anna Catharina   = 17.236  Petrus Franciscus         ged.Zvl. 4-4-1805  Rombouts (12.03)
    ovl.Stabroek 16-9-1883    Maria Cath.Carpentier
               (13.364)

    Cornelis           Petrus Wuyts
    ged.Zvl.28-11-1806         (12.271 of 12.177)
    ovl.Zvl.16-12-1806      Maria Maes

===================================================

    Petrus HENDRIKS
 2e huw.met Jacoba CRAENEN
     zie 12.474
====================================================
              (11.374)
              Gertrudis 
                   VAN SUNDERT
              ged.Zvl.23-8-1762(324)
              ovl.Zvl.. 8-6-1845

____________________________________________________________
    Johannes Franciscus (illeg.) Johannes Hendriks
    ged.Zvl.6-9-1792(426)     (vader van de biol.
    ovl.Zvl.12-3-1794(649)    vader van het kind=
              11.745)
              Maria Theresia De
              Mesemaker (= 11.10
              veldwachtersvrouw)
 
              ZIE VERVOLGBLAD 3
(orig. 1-6-1995)


12.742 VERVOLGBLAD 3

    Joanna Catharina (illeg.)
    
    ged.Zvl.5-12-1793       Simon Peeters (11.384)
    ovl.Zvl.8-3-1796(659)       Anna Catharina Boey
                    (11.404)

De Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) vermeldt onder no.191 Gertrudis Van Sundert met 1 kind.

Bij de Volkstelling van jan.1796  (*)  worden onder no.312 vermeld als samenwonend :
  Geertruy Van Sundert, 34 jr, arbeidster met 1 jong kind
en Jacoba Thomas, 33 jr, arbeidster (dochter uit gezin 11.852). Gertrudis is inmiddels andermaal zwanger en wel van

    Anna Catharina (illeg.)
    
    ged.Zvl.12-3-1796(448)    Henricus Van de Vloet
    ovl.Zvl.11-10-1796(659)     (11.678)
              An.Cath.Jansens (13.59)

De Volkstelling van 1799 (*) noemt onder no.278 :
 Geertruy Van Sundert, 36 jr, arbeidster,
als inwonend in het gezin Van Broekhoven - Rommens 
op het adres Fort no.24.
De jonge vrouw van dit gezin - 13.462 - getrouwd in mei 1798, had een broer Joannes Franciscus, die in 1802 huwt met Gertrudis Van Sundert
(zie hierna) .

              ZIE VERVOLGBLAD 4
12.742 VERVOLGBLAD 4

(13.254)               (11.374)

Joannes Franciscus          Gertrudis 
 ROMMENS  Zandvl.     VAN SUNDERT
ged,Zvl.16-8-1769(334)   30-5-   ged.Zvl.23-8-1762(324)
ovl.Zvl.28-3-1815     1802    ovl.Zvl.. 8-6-1845
    Arnoldus Schoors (14.304)
    Jacob van Broekhoven (bij wie de bruid in 1799
     inwonend was = 13.462 als boven)
_________________________________________________________   
    Maria Theresia   = 12.299
    ged.Zvl.8-6-1804       Adriaan Rommens   o  o      ovl.Zvl.26-1-1859 (vaders broer = 12.628)
              Joanna Rommens (vaders 
              [ moeder : het echtpaar
                   heette :
               Rommens x Rommens] !
      *****
    (*) Zie SA Antwerpen - Serie HN nos.128/130.
(orig.7-10-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5