11_46                 (10.847)
                   Ma.Cath.II JANSSEN
Voor aanvullende gegevens over    ged.Zvl. 16-11-1762(325)
nevenstaande vrouw zie 12.1047.    ovl.Zvl. 2-4-1814
_________________________________________________________
    [Raphael (onwett.)      Sebast.Janssen
    [ged.Zvl. 1-3-1790(411)      (moeders vader) 
    [ovl.Zvl.7-3-1790(654)    An.Cor.Van de Eynde [  (12.628)
    [Petrus Johannes (onwett.)  Petr.Joh.Tielens (moeders
    [ged.    idem         neef = 11.59)
    [ovl.Zvl.5-3-1790(654)    An .Cath.Everts (11.614)

    Gerardus (onwett.)      Gerard.Viron (13.379)
    ged.Zvl. 2-8-1792(425)    Joanna Cath.II Janssen
    ovl. voor 1796 ?

    Josephus (onwett.)      Joh.Michael Fluess (13.354)
    ged.Zvl. 4-2-1794(435)    Joanna Janssens
    ovl.Zvl. 12-2-1794(657)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 (zzie SA Antwerpen,
Serie HN nr. 128) staat de vrouw genoemd onder nr. 76 als samenwonend met haar zuster Joanna Catharina (13.59).
In de Volkstelling van jan.17896 wordt onder nr..475 dezelfde situatie vermeld. In de Volksdtgelling van mei 1799 staat de vrouw onder nr.293 als inwonend bij Petrus Dierckx (12.633) op het adres Fort nr.30
waar ook het gezin Rommens (12.628) woonde.
=====================================================
(broer van 12.626 ?)         (10.847)
Jacob VERBRAEKEN      Zandvliet Ma.Cath.II JANSSEN
geb.Doel 1769       24-8-1800     als boven
ovl.                 ovl.Zvl. 2-4-1813
      Joh.Bapt.Charton (13.47)
      Joh.Bapt.Somers
_______________________________________________________
(orig.9-2-1993)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1