14.309           
                   
              (13.424)
Joannes Henricus ALPMAN  Zandvl.  Joanna Maria SCHENCK
geb.Neustadt/Hassen    ondertr.  geb.Berendrecht
     1757       29-7-      ca.1772
ovl.Zvl. 19-3-1833     1797   ovl.Zvl.13-10-1797(628)
    Benedictus Van Caem (12.696)
        Franciscus Van de Wijngaert (koster)
      trouw
       15-8-
       1797
       (834)
    Benedictus Van Caem (als boven)
    Gerardus Van Mol (10.714)
___________________________________________________________
    
    Anna Catharina        Jacobus Rombouts         (11.451)  
    ged.Zvl.12-10-1797(459)    Anna Catharina Beir
    ovl.Zvl.13-10-1797(660)      (zie 13.306)
=====================================================
              (14.207)
              Maria Catharina PLUYM
              geb. Stabroek 1775
              ovl.Zvl.21-3-1804
___________________________________________________________
    
    Henricus (illeg.)       Simon Lambrechts ged.Zvl. 6-12-1794(440) (13.325)
    ovl.             Ma.Catharina Wijlants   (zus   man moeders zus   
                   =   12.682)


(orig.29-11-1994)
              ZIE VERVOLGBLAD


14.309 - VERVOLGBLAD
=====================================================
Joannes Henricus ALPMAN        Maria Catharina PLUYM
    2e huw.                 als boven
ovl.Zvl.19-3-1833           ovl.Zvl.21-3-1804
___________________________________________________________
    Anna Cornelia         Jacob Minnepach            (13.313)
    ged.Zvl.5-12-1799       Anna Cornelia Pluym
    ovl.Zvl. 22-1-1806        (moeders zus)

              Egidius De Bruyn    [Egidius  (12.1018)
    |ged.Zvl.30-11-1800        Elisabeth Royers
    |ovl.Zvl.17-12-1800
    |
    |Johannes Josephus      Michael Fluess (13.354)  |ged.   idem Catharina Buermans
    |ovl.Zvl.14-2-1807        (12.198)
    |  als Petrus Josephus

    |Anna Catharina        Jacobus Luyckx (11.113)
    |ged.Zvl.29-9-1803      An.Catharina Bruyninkx
    |ovl.Zvl. 14-4-1804
    |
    |Joanna Catharina       Joh.Franciscus Luykx
    |ged.   idem        AnnaCornelia Coens
    |ovl.Zvl.1-11-1804

===================================================
Joh.Henricus ALPMAN
     3e huw.met
 Lucia DE KINDER
     zie 12.705

===================================================
(orig.29-11-1994)           ***** 
?? 

 


23-10-2005 blad 1


23 oktober 2005 Blad 2