12_1018

Egidius DE BRUYN           Maria SPELTIENS
geb. 1760               geb. 1759
ovl. na 1813               ovl. na 1810

schoenmakeer; in Zandvliet aangekomen 1784

_________________________________________________________

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat dit echtpaar vermeld zonder kinderen.

In deVolkstelling van jan. 1796  (*) staat onder no.247 dit echtpaar zonder kinderen.

In de Volkstelling van mei 1799  (*)  worden ze NIET VERMELD.

    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks  HN nrs. 128/130.

We vonden hen als getuigen :

de man :                 de vrouw :
in 1798 in gezin 13.18        in 1798 in gezin 13.18
  1801      14.190        1810      14.436
  1807      13.387        1810      14.437
  1811      11.
  1813      12.650
  1813      14.260


              *****(orig..22-12-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1