13_313

(12.570)               (12.654)
Jacobus                Petronella II 
   MINNIBACH                 HUYSMANS
ged.Zvl. 24-4-1773(344)  Zandvliet ged.Zvl.8-11-1781(370)
ovl.Zvl. 20-3-1826     24-5-1800 ovl.Zvl.29-3-1801(Sect.9)

Bij de Volkstelling van mei 1799   Bij de Volkstelling van
woonde hij samen met zijn zus       mei 1799 was zij inwo-
Joanna Maria (beiden arbeider)      nende meid op de     boer-
op het adres Fort no.109.       derij van Van der Stee -
(zie 12.570)             Rommens (10.429)

              Haar ovl.aangifte deed
              haar man met buurman
              Leopold Calluy(12.110)
  
   huw.get. kerk :   Johannes Baptist Charton (13.47)
               Wilhelmus Rubbens (12.229)
___________________________________________________________

    Binnen een jaar na haar huwelijk is de vrouw overleden.


====================================================
(orig.29-9-1998)
              ZIE VERVOLGBLAD

13.313 - VERVOLGBLAD

(12.570)
Jacobus MINNIBACH      Zandvl.  An.Cath.III DECKERS
   2e huw.         27-4-   geb.Stabroek 20-5-1778
ovl.Zvl.20-3-1826      1802    ovl.Zvl. 7-1-1852
     Cornelis Willemse (11.654 ?)      (Wijk C nr.108)
         Joh. Josephus Govaerts (13.79) aangifte door Ben.Luyts
arbeider               46 jr,arb.(schoonzoon =
                          14.281)
              en Godefr.Kuypers, 67 jr,
              wagenmaker = 13.282
__________________________________________________________

    Maria Catharina        Adrian. Deckers(13.73?) 
    ged.Zvl.21-2-1803       Joanna Maria Minnibach
    ovl.Zvl.1-10-1803         (vaders zus)
       (Sectie 9 nr.24)        
    aangifte door vader en David
    Withaegs, landbouwer, 21 jr,
    buurman = 13.207


    Joanna Maria    = 12.643  Bernardus Deckers
    ged.Zvl.7-8-1804       Joanna Ma.Minnibach      
    ovl.na 1842           (als boven)
    (In het door POLDERHEEM uitgegeven boek over WIL MARS-
    DONK (4e kwart.1993 blz.30) staat een opgave van
    vormelingen die voor 1819 hun 1e H.Communie gedaan
    hebben, waaronder Joanna Maria Minnibach, 
    gevormd op 27-9-1832.)              ZIE VERV OLGBLAD 2 

(orig.29-9-1998)

13.313 - VERVOLGBLAD 2
    Maria Theresia   
    geb.Zvl. 22-10-1806; aangifte door J.B.Minnibach, 25 jr,
      en C.de Ridder, 25 jr, Sectie 9 nr.123
              Joh.Bapt.Minnibach
    ged.Zvl.22-10-1806         (vaders broer)
    ovl.Zvl.18-10-1807      Maria Cath.Withaeghs
                    (14.230)

    Anna Catharina   = 14.281
    ged.Zvl.25-9-1808       Adrianus Deckers (a.b.)
    ovl.Zvl. 5-10-1886      Anna Catharina Hermans
               (12.728)

    Petrus Johannes        Petrus Johs.v.d.Wouwer
    ged.Zvl.27-12-1810         (12.460)
    aangifte BS als bij 22-10-1806  Cecilia Laurijsse (12.734) 
    ovl.Zvl. 26-4-1812

    Johannes Franciscus      = 13.823 Johannes Franciscus 
    ged.Zvl.11-3-1813          Traets (10.793)
    ovl. Zvl. 13-7-1849        Maria Catharina Van de
    (Staat in de Recruterings-    Wijngaert (13.322)
    lijst 1836 met 1 jaar     
    vrijstelling wegens onderhoud
    moeder/weduwe


    Maria Anna     = 8.774  Jacob Jansens (12.754 ?)
    ged.Zvl.20-8-1816       Maria Willemsen
    ovl.Zvl. 23-9-1896

    Petrus Johannes        Petrus Johannes Isaac
    ged.Zvl.15-7-1819         Van Aerde (8.854)
    ovl.na 1877(get.14.896)      Anna Cath.Gijsbrechts
    (Staat in de Recruteringslijst 1841, (13.321 ?)
     lengte 1m63)

                    *****
(orig..29-3-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3