13_823
              (11.856)
              Joanna II
                   VAN DEN EIJNDE
              geb. Putte 9-6-1811
              ovl.Zvl. 6-1-1875
___________________________________________________________

    Adriana (illeg.)       Joh.Baptist Van Linden
    ged.Zvl.1-11-1834       Anna Cornelia 
    ovl.               Van den Eynden
                   (13.225 ?)

    Angelina I (legit.a.)     = 16.482 Joh.Baptist Van Aerde
    ged.Zvl. 13-6-1838        (13.368 ?)
    ovl.Henrichemont (Bourges;Fr.)  An. Catharina Minnibach
       24-1-1911          (14.281)
=====================================================
(13.313)
Johannes Franciscus          Johanna II Antonia
    MINNIBACH      Zandvl.     VAN DE EYNDEN
ged.Zvl. 11-3-1813     28-5-     als boven
ovl.Zvl. 13-7-1849     1841    ovl.Zvl. 6-1-1875
(Staat in de Recruteringslijst 
1836 met 1 jaar vrijstelling
wegens onderhoud moeder/weduwe)
    Johannes Cornelis Struyf (13.298 of 13.225)
    Johannes Driessens (13.848 ?)
handwerker
___________________________________________________________

    Petrus Josephus I = 12.739  Johannes Cornelis Struyf
    ged.Zvl. 11-8-1841        (als boven)
    ovl.na 1879          Anna Catharina Deckers
                   (vaders moeder)

              ZIE VERVOLGBLAD13.823 - VERVOLGBLAD

    Petrus Josephus II = 14.852  Joannes Minnibach
    ged.Zvl. 13-2-1844        (vaders broer)
    ovl.na 1879          Jo.Catharina Struyf
                   (13.298 of 13.225)

    Johannes Cornelis       Petrus Josephus Struyf
    ged.Zvl. 23-8-1846        ( 13.298 ?)
    ovl.Zvl. 15-8-1853      Catharina Claesssens

    Benedictus     = 14.896  Benedictus Luyts (man
    ged.Zvl. 1-10-1848        vaders zus = 14.281)
    ovl.Merksem 2-2-1942     Helena Peeters (12.440)


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1848 moeders moeder (Wed.Van de Eynden = 11.856) in dit gezin opgenomen tegen een vergoeding van frs. 65 per jaar.
      *****

In dit gezin zijn twee zoons die dezelfde voornamen hebben gekregen :

Petrus Josephus I     (= 12.739) roepnaam Jef
Petrus Josephus II     (= 14.852 roepnaam Piet

De reconstructie van beider gezinnen was niet eenvoudig.


      *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2