12_739

(13.823)                 (15.487)
Petrus Josephus 1     Berendrecht  Angelica I
              MINNIBACH 8-2-    PAENEN
ged.Zvl. 11-8-1841     1871    geb.Berendrecht 19-12-1841
ovl.na 1879              ovl.na 1883
      Benedictus Minnibach, broer br.gom; handwerker;
              22 jr; won.Zandvliet
      Jacob Paenen, broer bruid, handwerker; 
              22 jr; won.Berendrecht
      Petrus Van der Linden, 31 jr;
      Cornelis Snacken, bakker;
              55 jr; won.Berendrecht
handwerker
____________________________________________________________

    Josephus Ludovicus = 15.941  
    geb.Berendrecht 17-5-1870
    ovl. na 1906

    Joanna Catharina       Petrus Josephus Dillis; 
    geb.Berendrecht 29-10-1871      74 jr, herbergier
      (wijk C no.64)      Petrus Fr.Mackelberg
    ovl.Zvl. 25-1-1874        45 jr; veldwachter

    Maria Elisabeth  = 16.278  Benedictus Minnibach 
    ged.Zvl. 19-10-1873        (vaders broer a.b.)
      (Noordlandseweg 39)    Ma.Elisabeth De Keyser
    ovl. na 1894           (moeders moeder)

    Maria Paulina   = 16.369  Const.C.G.Snacken
    ged.Berendrecht 26-4-1876     (secr.te Zvl.;23 jr)
      (wijk C3 nr.9)      Joh.Bapt.De Weerd(38 jr;
    ovl. na 1898           herbergier = 15.651)                   ZIE VERVOLGBLAD12.739 - VERVOLGBLAD
    


    Mathilda Dorothea = 16.362  Jacob Leemans (30 jr;
    ged.Berendrecht 1-9-1879     veldwachter)
      (wijk C3 nr.9)      C.C.G.Snacken (secr.te ovl. na 1898   Zvl.,won.Lillo)

    Egidius            Egidius Paenen (moeders
    ged.Berendrecht 30-3-1883     vader, 79 jr, werkman)
      (wijk C4 nr.7)      Petrus Franciscus Paenen
    ovl.               (moeders broer; 47 jr;
                     visser = 11.1077)


              *****


De vader van dit gezin heet Petrus Josephus I  (roepnaam Josephus)

zijn broer heet ook Petrus Josephus II   (roepnaam Petrus = 14.852).

              *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2