13_225

(12.596)                (8.258)
Petrus Johannes I STRUYF  Zandvl.  Anna Cornelia VAN DE          EYNDE
ged.Zvl.7-2-1785(384)    3-11-   geb.Ossendr.ca.1786
ovl.Zvl. 24-2-1834     1811   ovl.Zvl. 8-12-1834
    Petrus Johannes Struyf
      (grootvader br.gom ? ca.100 jr = 12.594 ?)
    Jacobus Franciscus Konings (14.123 ?
(Staat in de Recruteringslijst
1831 als metselaar , 1m65,
gehuwd met kinderen
___________________________________________________________

    |Johannes Franciscus      = 13.854
    |geb.Ossendrecht 3-3-1811
    |(vlg.Recruteringslijst 1831; 
    |toen in actieve dienst)
    |ovl. Zvl. 9-91880
    |
    |Isabella
    |ged.    idem
    |ovl.Zvl.28-8-1812(Sectie 3 nr.3)
    |aangifte door vader en Anton.Van
    Koekhoven, 41 jr, arb., buur.


              ZIE VERVOLGBLAD

(orig.3-6-1996)13.225  - VERVOLGBLAD

    Johannes Baptist I = 13.763 
    geb.Zvl.30-12-1812 (aangifte J.B.Struyf, 62 jr, metser
                             P.J.Luyts, 42 jr, arbeider)
    ged.Zvl.31-12-1812      Joh.Bapt.Struyf
                    (vaders vader)
    Staat in de Recruterings-   Ma.Elisabeth Minnen  
    lijst 1836 met 1 jr vrij-     (zus vaders moeder
    stelling wegens broeder-      = 11.830)
    dienst, trouwde 1836)
    ovl. na 1877 (get.14.904)


    Maria Catharina        Adrianus Van Hoof (ma
    ged.Zvl.25-11-1814         moeders zus =13.372)
    ovl.             Joa.Catharina Minnen
                   (vaders moeder)

    Johannes Josephus       Josephus Dillien(12.508)
    ged.Zvl.17-7-1816       Anna Maria Van deMoer
    ovl.Zvl.17-1-1818         (14.327 ?)


    Joannes Cornelis II      = 15.326 Joannes Cornelis Struyf
    ged.Zvl.15-2-1819       (vaders broer = 13.298 )
    ovl.Zvl. 30-11-1876        Anna Catharina Aerts
    (Staat in de Recruterings-     (11.370)
    lijst 1841 zonder
    bizonderheden)              ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.3-6-1998)

13.225 - VERVOLGBLAD 2

    Joanna Catharina       Antonius Dillien(13.288)
    ged.Zvl.18-10-1820      Joanna Catharina Aerts
    ovl.Zvl.12-7-1822         (als boven)

    Adriana I     = 9.591  Petrus Johannes Mous
    ged.Zvl.12-5-1823         (8.864)
    ovl.Zvl. 5-7-1849       Catharina Van Loon 
               (vrouw vaders broer
               = 13.298 als boven)
      
    Johannes Josephus       Joh.Bapt.Van Gasen
    ged.Zvl. 25-2-1831      Anna Isabella Struyf
    ovl. na 1846           (8.864 (als boven) 
Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was deze jongen in 1842 inwonend bij (een onbekende) Jan van Es tegen een vergoeding van 
frs. 40 per jaar.
In 1846/47 vinden we hem bij Franciscus Steynen (9.654) tegen frs.41
en daarna bij Mathias Thomas (12.215) tegen frs. 66 per jaar.
      *****

(orig .3-6-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3