13.317             
              (13.410)
Johannes Antonius           Maria Theresia
 WAGEMANS              Zandvl.   GUILLAUME
geb.Hoogerheide 1751    3-2-    ged.Zvl.27-3-1755(311)
ovl.Zvl.15-1-1825     1785    ovl.Zvl. 17-3-1842
      (817)
    Ludovicus Guillaume (broer bruid)
    Jacobus Vloeberghs (12.302)

schoenmaker , aangekomen 1784
___________________________________________________________
    Helena            Jacob Bru yninkx(11.941)
    ged.Zvl.6-11-1785(388)    Helena Cath.Wagemans;
    ovl.Zvl.6-l0-1787(653)     Stabroek

    Maria Francisca        Ludov.Guillaume (a.b.)
    ged.Zvl.23-11-1786(394)    Ma. Ghislaine Neubour;
    ovl.Zvl.16-5-1792(656)     Stabroek

    Johannes Franciscus = 13.747 Ludovicus Dominiq;
    ged.Zvl.31-10-1788(404)      Stabroek   
    ovl.Zvl. 5-2-1852       Ma. Cornelia Heymerikx
               (moeders moeder)

    Helena            Corn.Joseph Wagemans;
    ged.Zvl.23-1-1791(417)     Ekeren
    ovl.Zvl.30-5-1792(656)    Helena Cath.Wagemans
                   (als boven)

    Joannes Cornelis       Cornelis Jos.Wagemans
    ged.Zvl. 25-6-1793(431)      (als boven)
    ovl.Zvl. 22-11-1820        Helena Cath.Wagemans 
          ongehuwd         (als boven)

              ZIE VERVOLGBLAD


13.317  VERVOLGBLAD

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 wordt het gezin
onder no.130 vermeld als ouders met 2 kinderen.

Ook in de Volkstelling 1796 (no.358) : ouders met 2 kinderen .       Josephus Jacobus  = 15.390  Jacobus Cabus (12.650)
    ged.Zvl.11-4-1797(455)    Maria Jacoba VanLinden
    ovl.Zvl. 10-8-1857
    In de Recruteringslijst
    1831 staat hij vermeld als
    arbeider, 1m58, ongehuwd)


    
In de Volkstelling van 1799 staat het gezin genoemd onder no.444 als ouders met 3 kinderen.
Ze woonden toen Fort no.79      


      *****     
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2