12_302

(11.469)               (11.438)
Jacobus II VLOEBERGS    Zandvl.  Jo.Catharina II DE NIJS ged.Zvl.19-1-1751(305) 29-5- geb.Berendr. 2-12-1750
ovl.Zvl.27-11-1825     1781    ovl.Zvl.10-12-1820
      (811)            ( Sectie 9 nr.3)
              aangifte : zoon Donatus `` `  31 jr en Cor De Ridder
              40 jr, part.buur 11.395
    Joh.Baptist VanHertsen (buur = 12.271)
    Johannes Franciscus Luyckx (11.113)
1796 : visitateur de la republique
1799 : dagloner            in 1776 te Zandvliet
1766 : maakt testament (SA Antwerpen;   aangekomen.
Nots.Smout; dossier 3057; nr.5)      __________________________________________________________
    Johannes Baptist       Joh.BaptVan Hert   sen(ab) ged.Zvl.6-3-1782(371) Maria De Bommel; ovl. na 1799Berendr.(11.427)
    Bij de Volkstelling van 1796 was hij inwonende knecht bij Aertsen-Jansens (10.426).
    Bij de telling van 1799 was hij weer thuis.
      Voor deze tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN -
              nrs. 129/130.
    Josephus Franciscus = 13.06
    ged.Zvl. 10-9-1783(377)    Andreas Bossijns (12.18)
    ovl.Zvl.12-2-1851         Anna De Nijs
                   (moeders zus)

    Sebastianus          Seb.Huybrechts(11.378)
    ged.Zvl.13-9-1784(382)    Martina De Nijs
    ovl.Zvl.4-3-1819  

              ZIE VERVOLGBLAD (orig..20-9-1992)12.302 - VERVOLGBLAD
    Franciscus Johannes = 13.07  Fr.Joh.De Nijs(Berendr.)
    ged.Zvl. 30-12-1785(389)   en Gertr.van Mol
    ovl.0ssendr.13-3-1830         (moeders ouders)
              Gertrudis Van Mol 
                   (moeders ouders)


    Ludovicus     = 13.08
    ged.Zvl.14-1-1787(394)    Adr.Reynen; Berendrecht
    ovl.Zvl.24-6-1824       Isabel. Huysmans(12.564
                      
    Jacobus            Jacobus Luyckx (11.113)
    ged.Zvl.1-3-1788(401)       Francisca Aertsens
    ovl.Zvl.4-3-1822

    Petrus Josephus Donatus  = 13.09
    ged.Zvl.6-7-1789(408)       Petr.Joseph v.d.Neesen
    ovl.Zvl.6-12-1863         (drost = 12.676)
              AgnesLenders;Markgra  veley (= 11.60)
               
    Maria Elisabeth        Anton Van Hertsen 
    ged.Zvl.3-10-1790(415)     (buurman = 12.271)
    ovl.Zvl.22-10-1790(655)    Ma.Elisabeth Royens

    Johannes Carolus       Joh.Baptist Charton
    ged.Zvl.17-7-1794(437)     (11.108 ?)
    ovl.Zvl.27-7-1794(658)    Johanna Van Hertsen
               (12.271 als boven)
              ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig. 20-9-1997)

12.302 - VERVOLGBLAD 2
      
      
Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder 
no.141 als man, vrouw en 7 kinderen.

Bij de Volkstelling van jan.1796 wordt het gezin genoemd onder no.461 als echtpaar met 5 kinderen.

In de Volkstelling van mei 1799 staan onder no.214
    de ouders met de 3 oudste zoons en
    nog 3 kinderen onder 12 jaar
    (moet dit niet zijn : 4 ?)


    Voor deze tellingen zie SA Antwerpen
    Reeks HN nrs. 128/130


      *****


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3