13_410

Antonius STEENBACKERS         Cornelia HEYMERIKX
geb. ca.1725               geb. 1722
ovl.Zvl. 27-9-1748(605)        ovl.Zvl. 22-1-1802
___________________________________________________________

    Petronella          Petrus Claessens
    ged.Zvl. 28-8-1747(300)      (koster = 10.707)
    ovl.               Gertrudis Van Velpen
                     (11.780)
=====================================================
(10.814)
Johannes Ludovicus          Cornelia Maria
    GUILLAUME(S)           HEYMERIKX
ged.Zvl. 21-4-1703(184)              2e huw.
ovl.Zvl. 3-1-1772(612)        ovl.Zvl. 22-1-1802

commies/winkelier
___________________________________________________________

    N.N.
    geb/ovl.Zvl. 11-6-1753(637)

Bij de Volkstelling van jan.1755 staat het gezin onder no.3 als ouders zonder kinderen (Petronella was dus mogelijk al gestorven ?) met een
inwonend 'meysken' van ca.15 jaar, Marie Fie(?) genaamd

    Maria Theresia   = 13.317
    ged.Zvl. 27-3-1755(311)    David Charton (11.108)
    ovl.Zvl. 17-3--1842        Maria Theresia De Langh
                     (vaders halfzus=10.142)

    Ludovicus           Petrus Van Hertsen (zoon
    ged.Zvl 8-9-1758(317)       vaders halfzus = 11.162)
    ovl. na 1785         Isabella Van Mol (11.912)


                   ZIE VERVOLGBLAD
13.410 - VERVOLGBLAD

    Johannes Baptist       Gulielmus Bruyninkx
    ged.Zvl. 6-5-1761(322)      (schoonzoon vaders 
    ovl.                halfzus = 11.91)
                   Martha Van Hertsen
                     (dochter vaders
                     halfzus = 11.543)1769 : Op de Lijst Wachtbare Mannen komt Johannes Ludovicus
Guillaume (oud 66 jaar) NIET voor.

In 1772 bij de 'Omganck binnen de Fortificatie wordt wel de
Weduwe Guilliams vermeld (Hierin staan alleen de gezinshoofden).

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 wordt onder no.98 alleen
de Wed.Guilliams opgenomen.

In de Volkstelling van jan.1796 staat zij als alleenwonend vermeld onderno.73.

In de Volkstelling van mei 1799 komt zij NIET MEER voor.              *****

(orig.1-10-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2