11_941


(10.965)                 (10.142)
Gulielmus               Barbara
     BRUYNINKX     Antwerpen   VAN HERTSEN
geb.Zandhoven 1731     9-11-1760 ged.Zvl.17-10-1736(283)
ovl.Zvl. 2-6-1814          (810) ovl.Zvl. 5-10-1764
      t.o.v. Pater Van Duynen, minderbroeder
      Cornelis Montree (man zus bruid = 11.912)
      Joannes Van Beekevoort (koster = 14.330)   

timmerman, aangekomen 19-3-1760

___________________________________________________________


    Michael            Petrus Van Hertsen
    ged.Zvl. 4-10-1761(322)      (moeders broer = 11.162)
    ovl.Zvl. 6-11-1761(640)    Maria Theresia De Langh
                     (moeders moeder)
    
    Petrus Josephus        Petrus van Hertsen(als bov.)
    ged.Zvl. 22-9-1762(324)    Maria Theresia De Langh
    ovl.                (als boven)

    Johannes Cornelis       Johannes Van Duynen
    ged.Zvl. 27-8-1764(327)      (boer/schepen=12.424)
    ovl.Zvl. 11-1-1765(642)    Judoca Van Mol (boerin =
                     moeder van vaders
                     3e vrouw = 11.916)
                   ZIE VERVOLGBLAD

11.941 - VERVOLGBLAD

(10.965)                 (11.119)
Gulielmus         Ossendr. Maria Catharina
   BRUYNINKX        4-1-      BOGAERTS
      3e huw.     19-1-   ged.Hoogerheide 29-5-1742
ovl.Zvl. 2-6-1814      1766   ovl.Zvl. 1-6-1777(614)
timmerman/schrijnwerker
___________________________________________________________
    Anthonius           Anthonius Bogaerts V
    ged.Zvl. 16-10-1766(330)     (moeders vader)
    ovl.Zvl. 25-10-1766        Maria Bruyninkx (vrouw
                     moeders broer
                     = 11.162 als boven)

    Jacobus            Jacobus Bogaerts
    ged.Zvl. 4-1-1768(332)    Maria Bruyninkx (a.b.)
    in 1802 was hij        voor Anna Catharina Vinck
    kerkmeester (zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.' (pag.13,14 en 15)
    in 1807 was hij schrijnwerker
    ovl.Zvl. 30-10-1809, ongehuwd.

In 1769 staat de vader in de Lijst Wachtbare Mannen als wonend
binnen de Fortificatie.

    Judocus            Judocus Couwenbergh
    ged.Zvl. 9-9-1769(334)    Joanna Bogaerts
    ocl.

    Carolus      = 13.43
    ged.Zvl. 21-2-1772(341)    Joannes Carolus
    ovl.Zvl. 7-2-1857         Couwenbergh
                   Maria Catharina 
                     Michielse
                   ZIE VERVOLGBLAD 2


11.941 - VERVOLGBLAD 2

In 1772 staat het gezin in de " Omganck binnen de Fortificatie".

    Anthonius           Anthonius Bogaertss
    ged.Zvl.10-1-1774(346)      Cornelia Voden per
    ovl.Zvl. 16-2-1774(645)      Ma.Catharina Bruyninkx
                     (als boven)

    Anna Catharina   = 14.312
    ged.Zvl. 21-2-1775(348)    Joh.Bapt.Van Hertsen(12.271)
    ovl.Zvl. 26-8-1859      Ma.Cornelia Heymerikx         (13.410)

    Michael            Petrus Joannes Bruyninkx
    ged.Zvl. 8-4-1777(352)      loco Petr.Couwenbergh
    ovl.Zvl. 7-7-1777(646)    Isabella Bogaerts
=====================================================(10.965)  (11.916)
Gulielmus               Anna Catharina
   BRUYNINKX      Zandvl.     VAN MEIR
     3e huw.      8-1-   ged.Zvl. 30-12-1753(308)
ovl.Zvl. 2-6-1814     1779    ovl.Zvl. 12-11-1829
              (809)
      Adrianus De Neef (stiefvader bruid)
      PetrusVan de Moer (man zus bruid = 12.638)
timmerman/molenmaker
___________________________________________________________
    Judoca       = 13.155
    ged.Zvl. 18-10-1779(359)   Petrus Van Weesemaal
    ovl.Zvl. 23-3-1858      (schepen te Kieldrecht)
    (Bij de Volkstellingen van    per J.A.De Ridder
    1795 en 1799 was dit        (koster = 13.353)
    meisje inwonende meid bij   Judoca Van Mol
    haar naamgenote/meter/    
    en grootmoeder Judoca Van Mol.)
                   ZIE VERVOLGBLAD 3


11.941 -  VERVOLGBLAD 3

    Isabella      = 14.219
    ged.Zvl. 28-2-1782(371)    Adrianus De Neef (a.b.)
    ovl. na 1803         Isabella Van Mol (zus van
                     moeders moeder=11.912)

In 1782 woonde het gezin op de Markt.

    Cornelius           Jacobus Van Meir
    ged.Zvl. 30-9-1783(378)      (moeders broer)
    ovl.Zvl. 12-10-1783(650)   Martha Van Hertsen
                     (dochter moeders
                     broer = 11.162)

    Sebastianus          Sebastianus Huybrechts
    ged.Zvl. 18-12-1785(388)     (11.378)
    ovl.Zvl. 5-1-1786(652)    Anna Maria VanMeir;Berendr.
                     (moeders zus = 12.638)

    Maria Anna          Franciscus Deckers
    ged.Zvl. 1-7-1787(397)      (12.666)
    ovl.Zvl. 13-4-1788(653)    Maria Anna Van Meir
                     (moders zus = 12.562)

    Cornelius           Cornelius Van Mol (broer
    ged.Zvl. 28-2-1790(411)      moeders moeder = 10.713)
    ovl. na 1806         Martha Van Meir;Stabroek
                     (moeders zus = 12.590)

    Antonia            Jacobus Bruyninkx
    ged.Zvl. 1-12-1793(433)      (halfbroer dopeling)
    ovl.Zvl. 17-3-1794(657)    Maria Anna Van Meir
                     (als boven)


g                  ZIE   VERVOLGBLAD 411.941 - VERVOLGBLAD 4


Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 stond het gezin onder no.110 als 4 mannen, 3 vrouwen en 1 kind.

De Volkstelling van jan.1796 vermeldt onder no.315 : de ouders met de kinderen Jacobus, Karel, Anna- Catharina, Isabella en de 6-jarige Cornelius

In de telling van mei 1799 worden onder no.312 vermeld: de ouders met Jacq, Charles en Isabelle, alsmede de 9-jarige Cornelius.
Bovendien was er inkwartiering van 2 mannen.
Het gezin woonde Fort no.36.

  Voor bovenstaande tellingen zie SA Antwerpen
              Reeks HN nos. 128/130.

Per 4-2-1804 kwam bij hen inwonen :
Petrus Johannes Mons uit Kalmthout, 32 jaar, "garcon charpentier".

1778 : Cassatie van een obligatie van 150 gld verleden door
Cornelis Cuyperse en Cornelia Van Gijsen (11.427)
in faveur van de weesen van Theresia Ma. De Langh
      en Henricus Van Hertsen (10.142)
geasisteerd door hun momboir Gulielmus Bruyninkx
meester molenmaker te Santvl. (de vader van dit gezin)
    (S.A.Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3060; nr.97).


              *****


(orig.20-8-1998)             
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5