13_236

(11.750)               (13.395)
Carolus   Zandvl.    Anna Catharina I
    DRIESSENS                  VERBIST 
ged.Berendr.10-6-1791   27-7-   ged.Zvl.31-8-1790(414)
(Staat in de Recruterings- 1812    ovl.Zvl. 23-7-1859
lijst 1831 als arbeider.)           (Sectie C nr.170)
ovl.Zvl. 4-10-1858          aangifte door zoon Petr.
    Sectie C 17          Joh.(winkelier=12.440) 
ovl.aangifte door zoon Petr.Joh.     en Math.Bruyninkx,45 jr.
(kramer = 12.440) en Joh.Bapt.,      (timmerman = 9.683)
(arbeider = 9.637)
huw.get.kerk:Adrianus Willemse (13.351 ?)
      Joh.Franciscus Konings (14.123 ?)
Woonden Ruyge Heyde no.5.
in 1843 was de vader winkelier; in 1858 arbeider
___________________________________________________________
    Petrus Johannes I = 12.440
    ged.Zvl.1-12-1812       Petrus Johannes Verbist
    ovl.Zvl.25-7-1875        (moeders broer 
               = 8.236)
              Petronella Peeters
               (vaders moeder)

    Petrus Josephus Donatus    Petrus Josephus Donatus
    ged.Zvl.20-1-1815         Vloeybergen (13.09)
    ovl.Zvl.29-1-1815       Helena Driessen
               (vaders zus = 14.411)
    
    Johannes Cornelis = 13.848  Gerardus Verschueren
    ged.Zvl.3-8-1816        (man vaders zus
    ovl.Zvl. 12-1-1893         = 14.411 als boven)
    (Staat in de Recruterings-  Maria Catharina Belde
    lijst 1839 : vrijgesteld)    (vrouw moeders broer
               = 8.236
                   ZIE VERVOLGBLAD13.236 - VERVOLGBLAD

    Johannes Baptist I = 9.637  Joh.Bapt.Mennekens
    ged.Zvl.5-10-1818          (13.409)
    ovl.Zvl. 2-6-1872       Beatrix Huybrechts
    (Staat in de Recruterings-    (8.883)
    llijst 1840 als arbeider,
    1m64, ongehuwd.)       

    Johannes Baptist II      = 9.567 Joh.Bapt.Palmans
    ged.Zvl.18-9-1820         (13.365)
    ovl.na 1860(get.9.259)    Rosalia Deckers
Dit is de recruut, aan wie abusievelijk
het geboortebewijs van zijn 2 jaar oudere
broer werd afgegeven.    
    
    Joanna (Catharina) = 15.353  Ludovicus Vloeberghs
    ged.Zvl.25-8-1822          (13.08)
    ovl.na 1849          Joanna Catharina Horens
                    (8,249)

    Henricus           Henricus Jansens(13.92?)
    ged.Zvl.3-9-1824       Maria Elisabeth Jacobs
    ovl.Zvl.31-2-1825

    Joanna Maria    = 11.521  Jacobus Johannes Jacobs
    ged.Zvl.7-7-1826       Joa. Maria Adriaensens
    ovl.Brasschaet 22-5-1885

    Isabella      = 12.920  Johannes Wuyts
    ged.Zvl.12-8-1828       An. Catharina Minnipach
    ovl.na 1853             (13.313)

              ZIE VERVOLGBLAD    2

(orig.28-8-1999)


13.236 - VERVOLGBLAD 2

    Jacobus            Johannes Driessen
    ged.Zvl.21-10-1830        (broer dopeling)
    ovl.             Joanna Cath.Verschueren

    Antonius      = 14.569    Joh.Jacobus Peeters
    ged.Zvl. 5-3-1834         (zoon broer vaders
    ovl.na 1860            moeder = 8.860)
              Joanna Catharina Verbist
                   (dochter moeders
                   broer = 8.236)

      *****

(orig.28-8-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3